Sjamanistisk Forbunds seremonibok er i salg

Boken kan kjøpes her

Dette er den første seremoniboken på norsk som går i dybden av det å holde sjamanistiske seremonier. Den er tilpasset våre kulturer og tradisjoner. Det finnes mange typer seremonier, når vi følger årets gang og naturens rytme gjennom seremonielle handlinger kommer vi også nærmere og mer i takt med naturen. Seremoniene i denne boken må ikke forstås som at kartet er veien. Det er opp til seremonilederen å gi liv til og sette sin farge på seremonien. Det kan også være stedlige forhold som gjør at man må tilpasse. Seremoniene kan også tilpasses til det du har tilgjengelig av parafernalia. (Tromme, rasle og vifte og så videre) Det finnes mange typer seremonier, når vi følger årets gang og naturens rytme gjennom seremonielle handlinger kommer vi også nærmere og mer i takt med naturen. Det er viktig at den som skal holde seremonien lytter til åndene i seremonien. Som i all kommunikasjon er det en dialog eller dans om du vil mellom deg og kreftene. Denne boken er laget med ønske om å gjenoppdage det glemte språket i våre kulturer. Det er også viktig å sette seg inn i dyrets eller plantens egenskaper og se på slike ting som sykluser og livsløp.   Til hver av fullmåne seremoniene er det også en høstekalender med anbefaling av hva du bør høste når. Husk at Norge er ett langstrakt land og forskjellige ting er i blomst til forskjellige tider. Det er også forskjell på fjell og sjø.   Til alle seremoniene er også intensjon og symbolikk til hver plante og hvert dyr tatt med. Ved å bruke disse når du tilrettelegger seremonien vil det være med på å skape en levende seremoni

Boken kan f.eks kjøpes på ARK

Utdrag fra boken

Månen

At månen har hatt stor betydning for våre forfedre, finnes det liten tvil om. Månefasene påvirker alt liv på samme måte som den påvirker havet. Den norrøne befolkningen kalte måneguden for Mani og samene kalte månegudinnen for Mano, Manna eller Aske. Hun ble tilbedt i tiden rundt nymåne og spesielt på vintersolverv. Den norrøne befolkningen regnet månedene fra nymåne til nymåne. Det finnes mange sagn og mytologi rundt månen i både norrøn og samisk historie. Begge var naturnære religioner og derfor påvirket av rytmene i naturen. Så viktige var månefasene for folk at de la opp høsting og jakt etter dem.

Alle vet at månen påvirker havet, og det er ofte gode fiske-perioder like etter nymåne og fullmåne. Ved hugges alltid på voksende måne her nord. Ved som er høstet på “veksarmåne” brenner bedre og tørker mye fortere. Du slaktet heller aldri på minkende måne, da ble kjøttet fort skjemt og forsvant i gryta.

De aller fleste som arbeider i politi eller redningstjeneste vet at ved fullmåne så blir folk litt viltre av seg, og det er ofte travle netter for dem. Mange sliter også med å sove rundt fullmåne. For de som ikke kjenner så godt til disse rytmene, kan det at månen påvirker oss være både skremmende og ukjent. Det er slettes ikke uvanlig at konflikter, uro eller psykiske problemer manifesterer seg, eller blir sterkere i tiden rundt fullmåne. Og at du er mer i balanse ved nymåne.

For oss som finner det hellige i naturen er ikke dette noe underlig, men en del av naturens sykluser. For oss er den åndelige verden og den vanlige verden like ekte og viktig. Ved nymåne starter vi en syklus, et mål eller et prosjekt som når sin høyeste energi og kulminerer ved fullmåne. Du kan si at vi både lever og utøver vår tro i takt med naturens rytme. Nymåne i det sjamanistiske regnes for øvrig ikke på samme måte som når kalenderen angir nymåne, (den dagen kalles for øvrig svartmåne av mange). Men fra den første månesigden er synlig. Altså omtrent en dag etter.

Ved å feire naturens egen rytme blir du en del av naturen, og du får også en større forståelse for deg selv og åndskreftene i naturen. I gamle tider ble disse skikkene holdt i hevd, og det gjør de også i dag. Det er mange som har ritualer ved nymåne og ved fullmåne.

Svartmåne er en tid for hvile, og da bør du avstå fra ritualer.

Nymåne er et godt tidspunkt for å starte prosjekter, ritualer og bønn for hva du ønsker deg og å sette deg mål.

Vokser månen så trekker du ting til deg og inn i ditt liv.

Ved fullmåne er energien på sitt høyeste, dette er også tid for å gå i seg selv og utføre ritualer for alle mål. Det er også en tid for at du kvitter deg med ting du ikke lenger trenger. (Enten det gjelder det fysiske, mentale eller åndelig.)

Fullmånen

Fullmånen er kulminasjonen av den syklusen som startet ved nymåne. Det er da energien er på sitt høyeste, og vi høster av det vi har sådd. Alle rituelle handlinger denne dagen vil få en forsterkende effekt. I mange kulturer er det regnet som spesielt helsebringende å gjøre seremonier på denne dagen. Faktisk viser også enkelte undersøkelser at fullmånen påvirker vann, hormoner, metabolisme, fertilitet og sinnet både i oss mennesker og i naturen ellers. Så da er det kanskje ikke så rart at forfedrene feiret denne dagen. Alle krefter i universet har en motkraft, også månens positive kraft. Fullmånens negative påvirkning er psykisk ubalanse, vold og konflikter. Gjennom å feire fullmåne, harmonerer du deg selv med naturen og kreftene der. Gjennom fullmåneritualer skaper du en positiv balanse i ditt liv. Fullmånens påvirkning varer i tre dager. En dag før, fullmånedagen og dagen etter.

Nymånen

Nymånen er en fødsel, en syklus som vokser frem til det høyeste punktet, fullmånen. Høyden på en syklus. For så å gradvis minke til svartmåne, en komplett livssyklus. Nymånen representerer en ny start, en begynnelse. Den er tradisjonelt brukt til å sette seg mål eller starte nye prosjekter. Men også å tenke igjennom hvordan det har gått med dine mål. I motsetning til kalenderen, så er den sjamanistiske nymånen først når den første månesigden er synlig på himmelen. Altså en dag etter det som kalles nymåne i den moderne kalenderen. Denne dagen er det spesielt viktig å omgi seg med positive tanker og mål. Dette er fordi den energien du bærer denne dagen tar du også med deg inn i den kommende syklusen. Det er som et frø som plantes. Det er en fin dag å gjøre gode gjerninger på, og healing-ritualer som gjøres denne dagen er spesielt kraftige. Nymånen som en del av den evige syklusen gir deg en symbolsk mulighet til å starte på nytt, en mulighet til å endre retning og fornye deg selv.

Svartmåne

I kalenderen kalles gjerne denne dagen for nymåne. Men i det sjamanistiske er denne kjent som svartmåne. Dette er en dag for hvile og egenpleie. På denne tiden påvirkes du sterkt av den manglende månen, og dette speiles i sinn og følelser. Du kan si at liksom månen, befinner sinnet vårt seg i en mørk fase. Det er lett at de tunge tankene slipper til, og du styres lett av dine mørkere sider. Derfor er dette en fin dag for meditasjon, hvile og at du er bevisst på tankene dine. Etter gammel skikk skal du heller ikke plante noe denne dagen. Da plantene lett blir sykelige og dør. Du skal ikke gjøre ritualer denne dagen. I syklusen er dette et slags nullpunkt der du klargjør deg til en ny syklus.

Boken kan f.eks kjøpes på ARK

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte