Hva vi tror på

Det som knytter alle sjamanismens ansikter sammen er troen på at alt er besjelet og at alle Moder Jords skapninger er i slekt. Vi føler derfor ett sterkt ansvar for våre medskapninger og jorden.

Sjamanisme er en 30000 år gammel åndelig praksis hvor man bruker transeteknikker for å kommunisere med naturkreftene og åndeverdenen.

Sjamanisme som tro kjennetegnes på at man ser seg selv som en del av naturen og at man lever i harmoni med  og respekterer sine medskapninger. Alt levende har sin sjel og sitt åndelige aspekt, det innebærer  også at alt i fra landskapsformasjoner som fjell, elver og daler helt til den minste lille stein har sin sjel og sin ånd og derfor er levende og hellig. Det innebærer også troen på flere verdener der åndene, de døde , guder og gudinner bor.

Sjamanistisk Forbunds trosbekjennelse

At Skaperkraften uttrykker seg i livets utfoldelse og at mennesket er innbyrdes forbundet med alt levende på ett åndelig plan. Moder Jord er et levende besjelet vesen og det hviler ett særlig ansvar på oss for våre Medskapninger og naturen. Alt levende er uttrykk for Skaperkraften og de er derfor våre brødre og søstre.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis