Verdigrunnlaget

Vi er en gruppe mennesker som føler oss forpliktet til å fremme åndelig praksis, og setter fokus på vitalitet og levedyktige lokalsamfunn.

Verdigrunnlag

For å tilpasse oss dagens samfunnsendringer, bør medlemmer i Sjamanistisk Forbund etter beste evne søke å:

–         Skape en allianse mellom ulike sjamanistiske tradisjoner, og fungere som en sirkel av jevnbyrdige utøvere.

–         Samle og formidle kunnskap om sjamanistiske tradisjoner og praksis.

–         Fremme viktigheten av hvert enkelte medlems personlige ansvar i å gjøre det indre arbeidet som er nødvendig for            å kunne leve med integritet.

–         Oppmuntre til økt åndelig forståelse hos hvert enkelt medlem.

–         Fokusere felles ressurser og kraft for å bringe helbredelse og enhet til verden.

–         Være et forum for å dele ideer om integrering av sjamanistisk praksis i dagens samfunn.

–         Oppfordre til en utveksling rundt hvordan vi bruker sjamanistisk praksis i vårt dagligliv.

–         Integrere vår sjamanistiske praksis i lokalsamfunnet, og støtte hverandre gjennom kunnskapsutveksling.

–         Opprette og videreføre en levende Sjamanistisk tradisjon for fremtidige generasjoner

Etiske retningslinjer for hovedmedlem

Som hovedmedlem lover…

–         Jeg lover å jobbe i hellig allianse med Åndene, og å bli informert og veiledet av  Kilden og ikke mitt eget ego

–         Jeg lover å anerkjenne den iboende helheten i enhver person, gruppe eller omstendighet.

–         Jeg lover å være oppmerksom på egen tale, tanke og handling, og dens innvirkning på å bygge gode relasjoner.

–         Jeg lover å ha respekt for andre, også i vår forskjellighet.

–         Jeg lover å ha medfølelse og unngå å være dømmende mot andre.

–         I tjeneste for andre, lover jeg etter beste evne å holde mitt eget liv og personlighet i balanse.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis