Presentasjon av hovedstyret

Christoffer S.Eid
Leder

Jeg er styreleder i Sjamanistisk forbund, her er litt informasjon om meg.
Jeg er født i 1977, gift og har fem barn.
Jeg har alltid hatt en stor glede av å være i og samhandle med naturen.
Jeg har aldrifunnet meg til rette i noe system for religiøs utøvelse.
Min vei inn i sjamanisme var igjennom håndverk, da jeg gikk på ett trommemakerkurs,
og har vært trommemaker i mange år.
Jeg åpnet meg for at det er mer mellom himmel og jord enn det man kan se,
men også kunne finne noe håndfast å tro på.
Man kan se at det er krefter som jobber på jorda, og jorden gir næring til oss mennesker.
Jeg er utdannet offiser i Forsvaret, jeg ble omskolert til rørlegger da forsvaret skulle nedbemanne,
deretter er jeg omskolert igjen til Ingeniør.
Jeg jobber i dag som Prosjektleder,
Jeg er veldig opptatt av struktur og orden, og evner å finne gode løsninger hurtig.
Jeg har vært med på hele reisen til forbundet frem til i dag.
Jeg har siden 2013 sittet som styreleder i Sjamanistisk Forbund Oslo og Akershus.

Jeg har i tillegg vært med i flere verv og undergrupper i Sjamanistisk forbund, som
utenlandskontakt – nå leder i utenlandsgruppen (hvis mandat er å være bindeledd
mellom SF og meningsfeller i utlandet. Tilsvarende organisasjoner i utlandet),
Jeg har representert SF i European congress for ethnic religions (ECER).
Jeg har vært mangeårig medlem av arrangementskomitéen til Årssamlingene.
Jeg er seremonileder i SF, og kan utføre alle seremonier utenom vielser.
Jeg mener det underliggende i alle mennesker og naturen er sjamanisme. Jeg mener
den er flere urfolk som trenger anerkjennelse i Norge: norrøne, samiske, kvener og
alle av ur opprinnelse. Felles for all var gudene med forskjellige navn, så hadde de
funksjoner. På lik linje som kraftdyr, så var gudenes funksjoner en måte å kunne
hente kraft/ hjelp til å utføre hverdagsoppgaver og mer krevende oppgaver. Jeg
jobber aktivt for å øke bevisstheten om naturen og naturlige måter å leve på. Jeg
mener bevisstheten rundt sjamanisme må økes i Norge, også øke bevisstheten på
vår opprinnelse. Erkjennelsen av at vi i likhet med andre vesener på jorden er del av
det samme kretsløpet, og må spille mer på lag. Jeg vil jobbe for fortsatt vekst via
bevisstgjøring, og samarbeid.

Jeg ønsker til å bidra til at SF oppnår generisk vekst basert på potensialet som kan
løses ut ved kontinuerlig og taktfast arbeid for å bevisstgjøre folk om hva vi står for.
Ved å avmaskere tabuer og ‘’ufarliggjøre’’ myter og tanker om sjamanisme generelt.
Christoffer S.Eid

Knut Fuglesteg
Konstituert nestleder

Jeg heter Knut , er pensjonert buss sjåfør. Jeg er da forstander i Tromsø
Mine dager brukes nå til mye healing,husrens og alt som har med sjamanisme å gjøre.
Oppland SF var ett av de første fylkeslaga og det var jeg med på å starte.
Gjennom å bygge SF sterkt lokalt har jo det ringvirkninger utover.

Min vei inn i sjamanismen startet så langt tilbake som jeg husker.Mit første minne er at jeg lurte på hvorfor en gammel mann satt på en benk når har var gravlagt uke før.En ørefik og streg beskjed om aldri å snakke om slikt gjorde at jeg ikke snakket til mor og far men en gammel sørsame forsto og vi ble gode venner
Som 9 åring fikk jeg min neste mentor og 18 år fikk jeg en «overlevering».
Jeg, som de fleste andre har jo prøvd å være «normal». De værste 2 min av mitt liv. .
Da SF ble kjent for meg var det en stor lettelse.
Endelig

Knut Fuglesteg

Therese Berg

Styremedlem

Navnet mitt er Therese Berg, jeg våknet på denne planeten i oktober 1977 :)

Så lenge jeg vet har den sjamanistiske veien lagt fram spor for meg å finne, som har ført meg både gjennom kratt og skog og  terapeutiske utdanninger og workshops.Disse innebærer astrologi, eurytmi, intuitiv maling, åndelig psykoterapi, healing, clairvoyance, polaritetsterapi, hermetica, sibirsk strupesang, meditasjon i naturen og med krystaller, trommebygging, seid og runemagi..Har blant mye annet, jobbet med veiledning og salg av krystaller og smykker.Tidligere arbeidet jeg med et australsk firma rundt middelhavet, med å sprette folk opp i luften via tykke elastiske bånd ;) For tiden er min pasjon treskjæring :)
håndverk, vikingmarkeder og norrøn mytologi. Mitt fokus er å lære av den store mor jord. Å lytte via Hjertet, som viser seg på magisk vis å lede meg i drømmetiden og gav meg også trommen.Da jeg oppdaget sjamanistisk forbund, var tiden inne for meg å integrere sjela helt gjennom kroppen, styrke mitt livstre (ryggrad) og la min essens få blomstre ut i sin egen kraft.Jeg har noen forforeldre i det samiske nord (..og noen fra sahara som er mindre beviselig) De er veldig fornøyde hver gang jeg holder på med energiarbeid.Sitatet ' Hold ilden levende' klinger dypt i meg og jeg føler kallet til å bidra i videreføringen av denne Ånda gjennom generasjoner.

Therese Berg

Liss Inger Wahl
Sekretær

Jeg startet helt blank og lærer fortsatt på den veien vi nå går sammen. jeg har sittet i styret en årrekke
Jeg praktiserer ikke sjamanismen i hverdagen i samme grad som andre, men jeg liker tanken rundt
moder jord og det SF strå for – «alt er besjelet»
Jeg håper at jeg i fremtiden får anledning å gå noen kurs som lærer meg enda mer om sjamanismen i
praksis enn det jeg har mulighet å lese meg til.
Til daglig jobber jeg som pedagogisk leder innen barn, unge – og familie i Hammerfest kommune.
Mine arbeidsoppgaver går blant annet ut på å lære barna respekt. Her ser jeg mine muligheter til å
lære de som skal bringe kloden videre de grunnleggende prinsippene som å ta vare på moder jord.
Gleder meg til fortsettelsen…..
Liss Inger Wahl

Asbjørn Aamot
StyremedlemNr2 av 2 IT- ansvarlige,  nr 2 av 2 medlemsansvarligeLedermoderatorteamet på FB

Hei,Jeg er Asbjørn.
Jeg har vokst opp med det paranormale / overnaturlige,
så det var vanlig å se min mor starte med å lage vafler, og sette på kaffe,– litt før vi fikk besøk.
( dette var før vi fikk fasttelefon, og mobil fantes ikke…)Og vaflene og kaffen var klar når det banket på døra…Tankeoverføringtil min far, var og ting hun gjorde…
Vi ungene fikk og beskjed om det var vits i å gå å fiske, eller gå på bingo,hun merket det på om det klødde i ene eller andre handa…
Og det stemte… «ta med bærepose» – -den var ikke tom når vi kom hjem,eller «du har godt av en tur» – da kunne vi like gjerne se på tv… 😉Jeg bør vel nevne at min bestefar på morssiden var same, og min mor kom fra Båtsfjord i Finnmark.Selvhadde jeg ikke de store egne opplevelsene som barn, de kom først når jeg var voksen.
Til og begynne med var det sporadisk, men senere har det blitt mer og mer.Jeg merker at om jeg anstrenger meg for å få til noe, da skjærer det seg,– det som kommer – kommer av seg selv, helst når jeg er opptatt med andre ting.Derfor er det også umulig å få bevist noe,
jeg har dog mange eksempler hvor jeg i ettertid kan si «sånn og slik var det»men det vil ikke aksepteres av mange – pågrunn av mangel på beviselige saker.Det virker ofte som om det paranormale på en måte «snor seg unna» når det er snakk om å bevise det.For endel år siden, ble jeg med som bruker på Paranormal.no,
et forum hvor man diskuterer alt mellom himmel og jord,
hvor det til tider kveruleres over uenighet om det overnaturlige finnes eller ikke,
og også hvor folk forteller om egne opplevelser.
3-4 år senere ble jeg administrator på forumet, for å holde orden, og ta meg av regelbrudd.
Senere la jeg til flere moderatorer, da det til tider kunne gå ganske hett for seg i diskusjonene.
Den tidligere eieren av forumet har etterhvert mistet interessen og troen, ogjeg fikk derfor overta forumet totalt for ca 1 år siden.
Eller ser jeg radio/tv reparatør av fag,  data»guru»(windows),
radioamatør, og dermed en litt uvanlig kombinasjon-
tekniker og logiker, og samtidig overbevist om det vi ikke kan se…( er ikke alle som mekker PC som og driver med husrens…)
På grunn av allergi, kan jeg ikke jobbe fast med teknikk, og er derfor sjåfør på tunge kjøretøy, for tiden på basen i Florø,
Florø som er Norges vestligste by, på kysten av Sogn og Fjordane( nå Vestland).Er med og har vært med i forskjellige styre og stell, var Fenrik i HV,styreleder, kasserer og styremedlem i forskjellige organisasjoner.
Er pr i dag også ny Forstander i SF, med virkeområdet Vestland.
mvh Asbjørn

Kjell Silkoset

Styremedlem

Kjell er født i 1969 i Oslo, nå bosatt i Blaker, Lillestrøm Kommune. Oppvokst i Lillestrøm og Ras Al Khaimah. De fleste sommerferier var i Lakselvdalen i Ullsfjorden på familiegården på morssiden, eller inne på Finnskogen på torpet der far har sine røtter. Nærheten til naturen og alle historier om småfolk, skrømt det overnaturlige var en del av hverdagen og inspirert av det skogfinske og kvænske/samiske. Ungdomsårene nede i Gulfen med alle kulturer og blandingen av folkeslag har bidratt til å se etter likheter og fellestrekk. Spesielt enkelte kontakter og episoder har vært viktige i min utvikling og lære. Yrkeslivet begynte som energimontør frem til en bilulykke i 1999 som endret den karrieren, og starten på å søke etter meningen med livet. Min healende prosess har ført meg til møter med personer som har delt og gitt meg innsikt og kunnskaper innenfor det «alternative" hvis skal sette det i en boks. Den brede sammensatte bakgrunnen gjør meg trygg i valget jeg har gjort når valgte å begynne på seremonileder utdanningen og for meg ett sjamanistisk fokus på verden.

 Av formell utdanning har jeg fagbrevet som energimontør og en bachelorgrad i velferdsfag, «Velferdsviter".  Har alltid engasjert meg i menneskene rundt meg, enten som hovedverneombud , og i pasientorganisasjoner, råd og utvalg. Sitter per dags dato i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Lillestrøm Kommune, og i det sentrale brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus mm, og I styret til SF Oslo Viken.

En sak jeg brenner for i alle forum jeg deltar i er å skape inkluderende, trygge og gode møteplasser. Det er å en ledestjerne inn i Sjamanistiskforbund. Det å ivareta arven fra våre forfedre om det er nord, sør, øst eller vest er viktig, og det å søke etter fellestrekk og utvikle dette i positivt retning er en stor motivasjon for å engasjere meg i SFs hovedstyre

Kjell Silkoset

Kyrre Gram Franck
Grunnlegger og visjonsbevarer

Kyrre Franck er grunnleggeren av Sjamanistisk Forbund i Norge, en organisasjon dedikert til å fremme og bevare sjamanistiske tradisjoner og praksiser i moderne tid. Franck har vært en sentral skikkelse i det norske sjamanmiljøet, kjent for sitt engasjement for å revitalisere og tilpasse eldgamle sjamanistiske tradisjoner til dagens samfunn.

Kyrre Franck har en dyp tilknytning til naturen og åndelige praksiser fra ung alder. Oppvokst i en familie som verdsatte naturen og hadde en åpen holdning til åndelige spørsmål, utviklet han tidlig en interesse for sjamanisme og de gamle naturreligionene. På morssiden har Franck nord-samisk bakgrunn, noe som har hatt en betydelig innflytelse på hans tilknytning til sjamanistiske tradisjoner og naturbasert åndelighet. Den samiske kulturen, kjent for sin dype respekt for naturen og sine sjamanistiske praksiser, har formet Francks åndelige reise.

Francks visjon for Sjamanistisk Forbund er å bevare og videreføre sjamanistiske tradisjoner på en måte som er relevant for det moderne mennesket. Han legger stor vekt på å respektere og lære fra de opprinnelige sjamanistiske kulturene, samtidig som han oppmuntrer til en personlig tilnærming der hver enkelt finner sin egen åndelige vei. Forbundet arbeider også aktivt med miljøspørsmål og bærekraft, og ser på naturvern som en viktig del av deres åndelige praksis.

Kyrre Franck er kjent for sin jordnære og inkluderende tilnærming. Han ser på sjamanisme som en livsstil som fremmer balanse, harmoni og respekt for alle levende vesener. Gjennom sitt arbeid streber han etter å hjelpe andre til å finne sin forbindelse til naturen og til sine egne indre kilder av visdom og kraft.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis