Fylkeslag og forstandere

Landsforstandere( Har hele landet som tjenesteområde)

Kyrre Gram Franck

Gro Hilseth Adriansdatter

Forstandere

Oslo og Viken - Gro Hilseth Adriansdatter og Cecilie Løvli Korsvoll

Innlandet -Jan-Erik Gravdahl og Morten Storeide

Vestfold og Telemark - Karl Anders Thorsen

Vestland - Asbjørn Aamot

Troms og Finnmark -Kyrre Franck og Knut Fuglesteg

Seremoniledere

Oslo og Viken - Kjell Silkoset og Christoffer Skauge Eid ( i permisjon) 

Innlandet - Under utdanning

Vestfold og Telemark - Finn Bugge

Vestland - Under utdanning

Troms og Finnmark - Gunn-Evy Olafsdatter Håkaby

Trøndelag - Frank Høgmo og Sonnie Konrads

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis