Fylkeslag og forstandere

Oslo og Viken fylkeslag

Styreleder : Lillian S. Eid

Nestleder: Olav Smedholen Fagerstrand

Kasserer: Simonne Ødegaard

Styremedlemmer: Thomas Skog, , Hege Dahl, Kjell Silkoset, Linda Smedholen Fagerstrand og Gro Hilseth Adriansdatter.

Innlandet fylkeslag

Styreleder: Jan-Erik Fjelltrommeren Gravdahl

Styremedlem og kasserer Tone Skogen Halnes

Styremedlem: Andrè Skogen Halnes

Vestfold og Telemark fylkeslag

Styreleder : Anne Cathrine Wietfeldt

Styremedlemmer: Finn Bugge, Ragnar Reinholdt og Karl Thorsen

Vara: Gry Linnea Olsen og Varg Gráfeldinn

Landsforstandere( Har hele landet som tjenesteområde)

Kyrre Gram Franck

Gro Hilseth Adriansdatter

Forstandere

Oslo og Viken - Gro Hilseth Adriansdatter

Innlandet -Jan-Erik Gravdahl

Vestfold og Telemark - Finn Einar Bugge

Vestland - Asbjørn Aamot

Troms og Finnmark -Kyrre Franck og Knut Fuglesteg

Trøndelag - Jim Flatjord

Seremoniledere

Oslo og Viken - Kjell Silkoset og Christoffer Skauge Eid ( i permisjon) og Simonne Ødegaard

Innlandet - Under utdanning

Vestfold og Telemark - Karl Anders Thorsen, Gry Linnea Olsen og under utdanning Anne Cathrine Wietfeldt

Vestland - Under utdanning

Troms og Finnmark - Gunn-Evy Olafsdatter Håkaby og Gunnar Steinholm

Nordland - Lill Livsentusiast

Trøndelag - Sonnie Konrads

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis