Fylkeslag og forstandere

Oslo og Viken fylkeslag

Styreleder : Lillian Eide Sørensen

Nestleder og kasserer: Elin Pinslund

Styremedlemmer: Thomas Skog, Simonne Ødegaard, Hege Dahl, Kjell Silkoset, Linda Smedholen, Olav Smedholen og Gro Adriansdatter Eid.

Innlandet fylkeslag

Styreleder: Jan-Erik Fjelltrommeren Gravdahl

Styremedlem og kasserer Tone Skogen Halnes

Styremedlem: Andrè Skogen Halnes

Vestfold og Telemark fylkeslag

styreleder : Anne Cathrine Wietfeldt

Styremedlemmer: finn Bugge og Karl Thorsen

Landsforstandere( Har hele landet som tjenesteområde)

Kyrre Gram Franck

Gro Hilseth Adriansdatter

Forstandere

Oslo og Viken - Gro Hilseth Adriansdatter og Cecilie Løvli Nilsen Tormodanieida

Innlandet -Jan-Erik Gravdahl og Morten Storeide

Vestfold og Telemark - Karl Anders Thorsen

Vestland - Asbjørn Aamot

Troms og Finnmark -Kyrre Franck og Knut Fuglesteg

Seremoniledere

Oslo og Viken - Kjell Silkoset og Christoffer Skauge Eid ( i permisjon) 

Innlandet - Under utdanning

Vestfold og Telemark - Finn Bugge

Vestland - Under utdanning

Troms og Finnmark - Gunn-Evy Olafsdatter Håkaby

Trøndelag - Frank Høgmo, Jim Flatjord og Sonnie Konrads

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis