Sjamanistisk konfirmasjon 2023 - En meningsfull reise inn i voksenlivet.

Sjamanistisk konfirmasjon er en spennende overgangsprosess der konfirmanten får lov til å utfolde seg selv både fysisk og mentalt. Det vil være ett livslangt minne der vi gir ungdommen: 

- Utfordringer og veiledninger som hjelper ungdommen med å klare overgangen mellom barn/voksen
- Sjamanistisk kunnskap og visdom
- Naturferdigheter og ferdigheter som trenges i dagliglivet
- Evne til egen refleksjon rundt temaet åndelighet og tro

Foto Tonje-Marie Fjeld. Slik ser det ut når konfirmanten renser sine foreldre

I Sjamanistisk konfirmasjon eller overgangsseremoni mellom barn og voksen søker vi først og fremst til å la konfirmanten finne sine egne verdier og standpunkt gjennom selvrefleksjon. Vi legger vekt på at egenerfaring skal danne grunnlaget for en meningsfull innvielse og overgang til ung voksen. Temaer som naturforståelse og naturens vesen er sentrale. Konfirmanten skal gjennom undervisningsopplegget selv holde sin egen seremoni på selve konfirmasjonsdagen. En Sjamanistisk konfirmasjon passer for alle som føler en spirituell kontakt med naturen. Man trenger ikke å ha forkunnskaper da alt dette vil bli gitt.  Undervisningen vil være online og avsluttes med en samlingshelg i Valdres 5-7/5-23

Hovedlærere: Knut Fuglesteg og Jan-Erik Fjelltrommeren Gravdahl.

Påmelding og frist: Gjøres ved å sende oss en epost med epostadresse, navn på konfirmant og foresatt til Sjamanistisk Forbund innen 18/2. Merk eposten "sjamanistisk konfirmasjon"

Medlemspris: 3600,- (Det er gratis å melde seg inn) For ikke-medlemmer er prisen 4600,- ( Regning vil bli sendt ut etter første undervisning)

Undervisningsdatoer: Nettundervisning foregår på onsdager og varer 1-2 timer kl 1900 følgende datoer:

22/2 Velkommen.

- Hva de selv legger i sjamanisme. Hva man tenker om det å være ung voksen i dagens samfunn.  Hvilket syn har vi på naturen?

- Målet er at gruppen skal bli kjent samt å sette i gang en selvrefleksjon.

1/3 Presentasjon av SF

- Gjennomgang av undervisningsløp. Bli kjent, hvorfor har dere valgt sjamanistisk seremoni?

8/3 Hva er tro og livssyn?

- Hva er sjamanisme?

- Utdeling av selvrefleksjonsspørsmål

- Hjemmelekse: Se Avatar

15/3 Hva betyr alt er besjelet?

- Retningene og elementene.

- Snakke om Avatar.

- Hjemmelekse: Begynne å lese inn i naturen av Ailo Gaup

22/3 Hjekllpeånder, fylgja, guhfihtar og kraftdyr.  

29/3 De tre verdener og de som lever der.

12/4 Presentasjon av trommen og trommereisen

- Det å sette sinnet i en meditativ tilstand

- Hjemmelekse: Finn en trommereise på youtube. Skriv ned hva du opplevde.

19/4 Snakke om trommereisen og hva vi opplevde

- Overgangen mellom barn og voksen, hvorfor har vi en markering av det, en refleksjon.

26/4 Hverdagssjamanisme

- Hva gjør vi i hverdagen og hvordan forholder vi oss til våre medskapninger (Ego).

- Rytmen i naturen

3/5 Hva er en seremoni?

- Gjennomgang av konfirmasjonsleir

Konfirmasjonsleir 5-7/5-23 Brattstølheisen i Tisleidalen.

Dette må du ha med: Kniv, sovepose, varme klær. Badetøy, håndkle, Laken og putevar. Snacks. Mat dersom de har spesialdiett. Skrivesaker. Eventuelt tromme/rasle hvis de har.

- Oppmøte på Brattstølen i Tisleidalen mellom kl 18-20.

Fredag

- Innkvartering

- Velkommen og kveldsmat, alle presenteres seg. Presentere opplegget

- Arbeidsordning: Deltagere skal hjelpe til med alle måltider og klargjøring.

- Trommereise.

- Åpent program/sosialt

Lørdag

0800 God Morgen

- 0900 frokost

- Åpning av helgen. Kalle inn retninger og innvie seremonirommet, rensing.

- Hva ligger i alt er besjelet, selvrefleksjon.

- De tre verdener.

- Trommereise til den nedre verden. Møte kraftdyr. Deling

- Trommereise til den midtre verden. Forfedre. Deling

- Trommereise til den øvre verden- Hjelpere. Deling

- Lage sjamanstav og innvie denne. Finne emnet og jobbe litt med dette. Denne lages evt. Ferdig underveis eller hjemme.

- Begynne på seremoniarbeid med innlagte trommereiser.

- Sosialt

Lunsj, middag og kveldsmat avpasses underveis i programmet. Deltagerne faster etter kveldsmat og frem til lunsj på søndag.

Søndag

0500 God Morgen (deltagerne faster)

0510 Forberedelse til svettehytte

- Lett lunsj

- Jobbe med sin egen seremoni/ sjamanstav/Spørsmål. Innvielse av stav

1600 Middag og avslutning

1800 Avreise

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte