Hva er sjamanisme

Sjamanisme er i utgangspunktet et litt upresist uttrykk som antropologene begynte å bruke om en rekke sammenlignbare åndelige og religiøse praksiser hos urfolk. Michael Harner som selv var antropolog dannet også det som ble kjent som Coresjamanisme som på mange måter kan beskrives som en metode som samlet fellesnevneren  eller teknikkene man finner i disse urfolkskulturene til et sekulært destillat. Denne beskrivelsen er selvsagt grovt forenklet, men noe av tanken til Harner var at utøveren selv skulle kunne sette sjamanismen inn i sitt kulturelle og religiøse univers. For å gjøre forvirringen komplett har sjamanisme blitt en trend i alternativbevegelsen som har blandet inn praksiser som i utgangspunktet ikke er sjamanistiske, slik at vi i dag finner uttrykk som  for eksempel sjamanistisk yoga, sjamanistiske tarotkort osv.


Likevel er sjamanisme det uttrykket som er mest dekkende for dette fenomenet. Sjamanisme er den eldste kjente form vi kjenner for religiøs praksis. Den er minst 30000 år gammel og man finner spor av den i hele verden. Sannsynligvis er den også mye eldre. De forskjellige formene for sjamanisme ser ut til å ha oppstått omtrent samtidig, ihvertfall finner man samtidige spor av den både i Europa, Asia, Ocenia, Amerika og Afrika altså kulturer man skulle tro ikke hadde så mye med hverandre å gjøre på den tiden.

Hva er sjamanens rolle

Sjamanens og noaidens rolle følger fremdeles de samme sporene i dag som i fortiden. Han eller hun er først og fremst en som forhandler med åndeverdenen med mål om å gjenopprette ubalanser. Dette er enten det gjelder kroppslige, samfunnsmessige eller ubalanser i naturen. Selve gjenopprettingen skjer ofte da i åndeverdenen som sjamanen eller noaiden reiser til. Det er dette som først og fremst skiller en sjamanistisk healer fra andre healingformer. Mennesket har to sjeler. En kroppssjel og en frisjel. Sjamanen kan med hjelp av viljen og transeteknikker styre frisjelen til å reise til andre verdener, ofte ved hjelp av trommen som også kalles sjamanens hest. I samisk tradisjon er det også vanlig å bruke en åndefugl til å hjelpe og beskytte seg underreisen. Sjamanen er også en åndelig rådgiver og gir råd i alt fra kjærlighet til samfunnsspørsmål.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis