Litt om retningene

Hver retning har sine egne egenskaper og betydninger. Når ett dyr kommer fra en spesiell retning eller går i en spesiell retning kan dybden i forståelsen bli bedre. Dette er en annen måte å lære seg deg intuitive språket til kraftdyr/åndedyr.

Nord Lærer deg å utnytte ditt potensial Magisk aspekt: Manifestasjon Element: Moder Jordassosiert med muligheten til å manifestere dine indre ønsker. Jord er symbolsk for visdom, tålmodighet og utholdenhet. Det du lærer nå vil du kunne bruke senere. Det som synes umulig vil vise seg i ett nytt lys. Lytt til din intuisjon og stol på at ting vil løse seg til ditt beste.Lærdommen i nord er forbundet med : Balanse, læring, visdom, hellig visdom, empatisk intuisjon, indre visdom, takknemlighet, fremgang, ømhet og alkymi.


Øst Lærer deg om relasjoner Magisk aspekt: Visjoner og profetier Element: Luft Åpner for spirituelle visjoner, kreativitet, inspirasjon, intuisjon og selvkontroll gjennom bruk av viljen. Luft er forbindelsen mellom jord og himmel som gir oss muligheten til å vandre mellom den spirituelle og fysiske verden gjennom drømmer og visjoner. Vær åpen for dine visjoner for de vi gi deg veiledning. Det er tid for åndelig fornyelse, noen ganger enkelt og noen ganger smertefullt. De er alltid velkommen for vi trenger å utvikle oss både på innsiden og utsiden.Lærdom i øst er forbundet med : Tester, visjoner, drømmer, fantasi, indre fornyelse, renselse, medfølelse, reiser, følelser og mål.


Sør Lærer deg om liv, død og gjenfødelse Magisk aspekt: Skapelse Element: Ild Muligheten for å endre eller manifestere en ny tanke, ide eller handling. Ild er elementet for hjertet, pasjon og kjærlighet. Det som hjelper oss å fornye livet. Endringer må møtes med styrke og utholdenhet med viten om at du vil komme deg gjennom det og på andre siden føle deg ny, renset og frisk. Hele livet er en syklus, det består av perioder med endring. I disse periodene lærer vi, vi vokser og utvider vår horisont.Lærdom i sør er forbundet med : Styrke, endringer, lekenhet, utvikling av det indre barn, overvinne hindringer, renselse, beskyttelse og tro.


Vest Lærer deg om tilpasning Magisk aspekt: Forvandling (Hamskifte)Element: Vann Fysisk og handlingsmenneske endringer til miljøet for å overleve. Vann vil alltid velge minste motstands vei. Å bruke hele din energi til det livet krever er det som skal til for å være en forvandler. Det å kunne endre seg ved behov i alle livets faser og områder. Det kreves ett skifte i din bevissthet for å kunne flyte som vann gjennom hendelser. Dyr har ingen motstand mot endring, de gjør det uten å nøle.Lærdom i vest er forbundet med: Healing, intuisjon, kreativitet, viljestyrke, kommunikasjon og ny lærdom.
Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis