Å lage hellig vann

Å lage hellig vann er en tre dager lang seremoni. Det er derfor lurt å forberede denne med telt og mat.  

Dag 1:  

Finne en egnet elv,bekk eller et vann. Finne egnet sted ved dette.

Det hellige rommet klargjøres, seremoniområdet renses og bålplass ryddes.  

Man bygger det hellige bålet.  

Velkomst og introduksjon til det hellige rommet og den hellige ilden.  

Rensing av deltagerne  

Åpning av sirkelen og det hellige rommet.

Seremonien tar til

Lang trommereise på intensjonene.  

Be om lov til å ta vannet.  

Fyll en stor brusflaske  med vann.  

Lag bål og sitt rundt dette.  

Tromme til vannet og la det få vite at det har en spesiell oppgave.  

Lukk det hellige rommet .Oppbevares kjølig til dag 2

Dag 2  

Åpne det hellige rom igjen  

Lag et skap i deg selv med en flaske i.

Fokuser på lysenergi ned til ditt hode . Pust dypt inn og rolig ut. Innpust gjennom toppen av hodet .Utpust gjennom nese. Pust 4 ganger og liten pause(10 sekund) og så 4 ganger til. Når man har pustet 4  ganger 4 lar man lysenergien gå ned til den selvlagde flasken og samle seg der. Man har nå en kvart full indre flaske. Man må ha pause (1 time) når indre flaske er halvfull. Trommereise og forsette med pusting til indre flaske er full.    Lukk det hellige rommet.  

Dag 3:  

Åpning av det hellige rommet igjen

Hver enkelt har nå en full flaske med lysenrgi. Hver enkelt tar nå den vannflaska vi hentet fra bekken og heller vår lysenergi ned i denne. Dette gjøres selvsagt med en trommereise for hver. Viktig at vi gjør dette med kjærlighet og gode intensjoner. Når alle er ferdig avslutter vi med en trommereise hvor vi felles sender gode ønsker til vannet. For å oppbevare bør vi blande inn ca 1 desiliter 60% sprit til 1 l vann. Lukk det hellige rommet

Dette vannet vi har laget er KUN til utvortes bruk

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis