De ni fylgjer

Ifølge en gammel historie har hver person har Ni fylgjer som følger dem igjennom livet som lærere og guider. Disse dyrene finner vi i de syv retninger som omgir deg. Nord,sør, øst, vest, opp (himmel), ned (moder jord) og i midten. De to siste  går ved siden av deg. Din høyre side (maskulin) og din venstre side (feminin). De er våre beskyttere.

Nord gir deg vise råd og forteller deg når du skal snakke og når du skal lytte.Det minner deg også om å være takknemlig for hver dag du får.


Sør Beskytter barnet i oss og fortelle oss når vi skal være ydmyke og når vi skal stole på det vi opplever. Det hjelper oss å heale vårt indre barn.


Øst Dette fylgjet guider oss gjennom spirituelle og psykiske kriser. Det følger oss på veien til visdom


Vest Dette fylgjet leder oss på veien til indre svar og vår egen sannhet. Det viser oss veien til våre mål.


Over Dette fylgjet er vokteren av drømmetiden og gir deg tilgang til andre dimensjoner og verdener


Under Viser deg hvordan du kan holde deg på din livssti og gir deg forbindelse til moder jord.


I midten Beskytter ditt indre liv, den viser deg også hvordan du oppnår livsglede


Høyre Dette fylgjet bærer ditt mot og din krigersjel, den beskytter din høyre side


Venstre Beskytter din venstre side og lærer deg å ivareta deg selv. Den lærer oss også om forhold, kjærlighet og vennskap.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis