Verdenene

Den sjamanistisk utøveren reiser i tre verdener. Den øvre, nedre og den midtre verden. Disse representeres i mange kulturer som axis mundi, verdenstreet.

Midtre verden

Er denne verdens magiske aspekt, her finner du det som har med sjelelige og spirituelle aspekter. Her finner du naturvesener, åndelige representasjoner av naturen, . Dette er stedet for å finne informasjon, eller arbeide med sjeler som finnes på dette planet. Representerer også nåtid i mange tradisjoner. Vi er nærmest denne i skumringen, rett før soloppgang, når vi dagdrømmer, ser ånder eller sanser og føler ting. Den midtre verden er nær oss når vi føler nærhet til naturen. Den midtre verden er elvas sang og vindens visking. Å kjenne den midtre verden er å forstå at Naturen er vår mor. Jordens sanne ansikt er å finne i den midtre verden. Den midtre verden er totem- og dyreguidenes hjem. Åndene treffer du også her

Øvre verden

Her finner vi det guddommelige, åndene her fungerer på en annen dimensjon. Hit reiser vi hvis vi trenger hjelp. Den kjennetegnes ved å være lys, luftig, eterisk og vidstrakt. Representerer også fremtid i mange tradisjoner. Her finner du din livsoppgave. Den er stedet å reise til for å finne svar eller om vi ikke forstår.

Den nedre verden

Her finner vi ofte hjelpere som kraftdyr, men også trær, steiner forfedre og guider. Minner og traumer finner man også her. Representerer også fortid i mange tradisjoner.

Her kan du hente forfedrenes kraft og finner dine røtter. Kraft til forvandling finner du også her. All vekst og kreativitet hører den nedre verden til. Underverdenen er plantenes og mineralenes rike. Her finner du også alle dine frykter og det du har undertrykt.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis