Om Sjamanistisk Forbund

Sjamanistisk Forbund er ett trossamfunn for alle som finner det hellige i naturen. Vi arbeider for å skape en levende sjamanistisk kultur og betrakter oss som bærere av en ikke materiell åndelig og religiøs kultur.

Sjamanistisk Forbund arbeider for å verne om din rett til å utøve ditt livssyn enten det er sjamanististisk, Wicca, åsatru eller du følger de gamle samiske tradisjonene.

Vi er ikke kun til for «sjamanene». Vi søker å skape et rom der alle som praktiserer sjamanisme, interesserer seg for sjamanisme eller vil lære mer om sjamanisme, kan gjøre dette fritt. Sjamanistisk Forbund ønsker også å skape gode rammer og retningslinjer, som kan være en god start/vei inn i en sjamanistisk praksis/livsstil, uten at vi på noen måte sier at vår vei er eneste rette vei. Det er opp til enhver, men vi vil gjerne bidra til en god grunnkunnskap og å skape sosiale bånd.

Vi er på mange måter ett grasrotprosjekt der veien blir til mens vi går. Drevet av ildsjeler bygger vi sakte opp en sjamanistisk kultur i Norge, og ja vi trenger flere ildsjeler som kan bidra til dette arbeidet. Det er gratis å være hovedmedlem av sjamanistisk forbund

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis