Offisiell navneseremoni

Forberedelse i forkant:
Hvis ikke barnet har vært presentert for retningene og fått sitt kraftdyr, reiser forstander i forkant og finner barnets kraftdyr. Reisen, evt beskjeder/budskap skrives ned og formidles i selve ritet. Forstander  vil  også reise for å hente barnets åndelige navn.
Gjennomgang av rite med foreldre. Gjerne i samråd med foreldrene finne bilde eller annet av kraftdyret, som kan være med i ritet/på alteret.
Alt etter familie, forsamling osv bestemmes det hva som passer best: tenne ønskelys, knyte knuter i ett teppe, male eller på andre måter skape et bilde.. Foreldre kjøper/forbereder det valgt til selv seremonien. Foreldrene kan å legge inn sang/joik, der de måtte ønske å ha det i sermonien.
Forberedelse på dagen:
Skape et rom for rituale: (dette kan gjøres før folk kommer eller med forsamlingen alt etter hva som passer gruppen/familien og forstanderen best)
• Forberede det rent fysiske rommet
• Forberede lys til ønsketenning/knytteteppe osv
• Skape alteret med elementene og kraftdyrbilde/symbol
• Åpne retninger og invitere inn krefter og makter
• Invitere elementer og forfedre
• Ønske alle krefter velkommen, be de ta del i og støtte oss i dette rituale

Når folk har kommet/evt kommet på plass:

Forstander  trommer, synger/ joiker  for  å påkalle  åndeverden , for og gi  ro, kjærlighet trygghet og visdom til barnet, samt alle  ved  denne navnesermoni.
Ønske alle tilstedeværende velkommen, takke for at de vil være med å dele denne stunden og seremonien med oss.
Siden vi ikke noe fastsatt lokale å holde slike seremonier i, vi har derfor skapt vårt hellige rom her til dette formålet.
Vi er samlet her for å ønske ……. velkommen til oss, og gi takk for at h*n er kommet/at vi har fått han/henne til oss. Og, for i seremoni å gi henne/ham hennes/hans navn.
Vi gleder oss til å bli kjent med ham/henne, og få følge ham/henne på ferden i livet.
Dere som er her er hennes nærmeste mennesker, noen familie, men også venner. Dere er de menneskene, som utenom oss, mest vil utgjøre hans/hennes møte med livet, og vi er derfor glad for at dere er her i dag.
Det finnes mange stier, og enhver må finne sin egen. Derfor søker vi ikke å binde …. (barnets navn) til en bestemt vei, idet han/hun er for liten og ung til å velge selv. I stedet ber vi kreftene og elementene, som kjenner aller stier, og til hvem alle stier føre, å velsigne ham/henne og beskytte ham/henne og lede ham/henne gjennom barndommen, slik at når han/hun er blitt voksen, så ligger hans/hennes egen sti foran ham/henne, og han/hun kan vandre uten tvil eller frykt og med glede i sitt hjerte.
• Tenne lys og røkelse, evt helle opp vann og jord
Velsignelse:
• Legge barnet mot jorden: Moder jord, livet selv, naturen som omgir oss, vi ber dere ta i mot dette barnet og gi ham/henne et trygt feste her i verden. La hans/hennes røtter være dypt forankret i deg på hans/hennes ferd i livet, og gi ham/henne næring og styrke.
• Løft barnet mot himmelen: Livets krefter, lysets kraft, det som er bakenfor og styrer alt som skjer, vi ber deg se ned til dette barnet, våk over ham/henne på hans/hennes ferd i livet, og hjelp ham/henne å finne og å trå den stien som fører ham/henne til glede og kraft.
Elementvelsignelse:
• Hold lyset over/nær barnet:
Ildens element, viljes sanne flamme, handlingens store kraft, kreativitetens og styrkens ånd velsign denne jenten/gutten med lidenskap, vilje og mot.
• Ta vann fra skålen å legg på pannen/stryk over hodet:
Vannets element, livets begynnelse, følelsenes store kraft,
kjærlighetens og omsorgens ånd velsign denne jenten/gutten med medfølelse, selvinnsikt og kjærlighet
• Før røkelse/smudge over barnet:
Luftens element, livets pust, tankens klare kraft,
gleden og latterens ånd velsign denne jenten/gutten med et nysgjerrig sinn, med kreativitet og humor
• Hold jord/stein mot barnets føtter:
Jordens element, struktur, kraft og styrke, nattens mysterier og stillhetens kraft velsign denne jenten/gutten med tålmodighet, visdom og styrke
• Rommets element, tre eller eter, velsign denne jenten/gutten med sentrering i seg selv, plass til utfoldelse og vekst og gi henne/ham en sans av retning og bevegelse

Kraftdyr:
Forstander presenterer kraftdyret, evt henter og blåser inn, samt deler beretningen fra reisen

Navnegiving:
Bevitnet av disse mennesker som omgir deg, av forfedre, krefter og elementer, gir vi deg navnet ….. Måtte din vei gjennom livet bli fylt av visdom, sannhet, kraft og glede.
Fem-foldig kyss
Mor/Far:
Kysse øynene: Velsigne dine øyne, så du ser i klarhet.
Kysse ørene: Velsigne dine ører, så du hører med medfølelse.
Kysse leppene: Velsigne dine lepper, så du taler din sannhet.
Kysse magen: Velsigne din mage, så du alltid vil føle trygghet.
Kysse føttene: Velsigne dine føtter, så du vandrer i skjønnhet og styrke.

Evt tekst/dikt ord fra mor/far eller andre, det kan å legges inn sang/joik om det er ønskelig
Lystenning/Knuteknytting..
Alle tenner et lys/knyter knute mens de fokuserer på et ønske for barnets liv. Ønske kan sies høyt eller stille, og kan etterpå skrives i et album eller lignende.
Med dette avslutter vi den seremonielle delen av ……. Velkomstseremoni.

«Livet har velsignet ham/henne; vi,
hennes familie og venner, har ønsket ham/henne
velkommen. Måtte Solen og stjernene lyse over
hans/hennes vei.»

Forstander gir foreldrene/barnet en navneamulett laget av horn/bein som skal følge barnet  og verne om dets oppvekst . Deretter avslutter Forstander med å  tromme , synger/joiker  for  å takke åndeverden for deres   kraft, kjærlighet ,trygghet og visdom som er gitt barnet og forsamlingen ved denne navnesermoni.

Vi takker alle dere som var med oss og delte denne stunden, både dere her i den fysiske og i den ikke-fysiske verden. La oss nå spise god mat og være sammen og feire ……, fellesskapet og denne dagen. Takk!

Medlemsskap

Barnet blir ikke automatisk innmeldt i Sjamanistisk Forbund. Man må selv melde barnet inn med begge eller den av foreldrene som har foreldreansvars samtykke/underskrift. Loven sier at Gifte foreldre som er medlem i ulike trossamfunn utenfor Den norske kirke, avgjør i fellesskap om barnet skal være medlem eller høre til et trossamfunn, og eventuelt hvilket trossamfunn det skal være. Barnet hører til samme trossamfunn som mor fra fødselen av dersom foreldrene ikke er gift.Dersom en av foreldrene er medlem i Den norske kirke, anses barnet for å høre til Den norske kirke fra fødselen av. Foreldrene må selv gi beskjed hvis de ikke ønsker at barnet skal høre til Den norske kirke. Dersom slik beskjed ikke gis, vil barnet høre til Den norske kirke fram til det fyller 18 år med mindre barnet i mellomtiden er døpt og blitt medlem, eller etter fylte 15 år selv melder fra om at det ikke lenger vil høre til Den norske kirke. Hvis det ikke gis beskjed og barnet ikke er døpt, vil barnet automatisk slettes i Den norske kirkes medlemsregister når det fyller 18 år.

En samisk inspirert variant

En norrøn inspirert variant

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis