SEREMONI FOR Å TAKKE DE PERSONLIGE KRAFTDYRENE

Jeg fikk i oppgave å lage en seremoni og endte om med å lage en seremoni hvor jeg takket mine kraftdyr for at de er tilsted i mitt liv og hjelper og støtter meg. Neste oppgave var å gjennomføre den seremonien og det ble for meg en svært fin og kraftfull seremoni. Så her er en liten oppskrift på seremonien som kanskje flere vil prøve. Om du vil gjennomføre seremonien alene kan du lese entall der jeg har skrevet flertall i forhold til deltakere. Antall kraftdyr du vil ha med bestemmer du selv.

Forberedelser : hver enkelt deltaker må få informasjon om at den må finne frem til hvilke kraftdyr som skal takkes og en egnet offergave til hvert enkelt kraftdyr. Offergaven må være relativt små i størrelse.

Den seremonielle handlingen er at hver enkelt deltaker tar for seg hvert enkelt kraftdyr og den tilhørende offergaven og stille eller høyt takker dyret før offergaven legges på det hellige bålet. Seremonileder bestemmer hvor i sirkelen det startes og hver deltaker ofrer sine gaver etter tur til alle har gitt det de skal til bålet.

Gjennom trommereisen skal hver deltaker visualisere hvert enkelt kraftdyr de har gitt offergave til og takke for at det dyret er tilstede i vedkommedes liv. Seremonileder og hjelper gjennomfører trommereisen.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis