Ett eksempel på en åpning av det hellige rom

Det finnes mange måter å gjøre en åpning eller innkalling på. Dette er bare ett eksempel som du kan bruke om du vil.  

Ånder fra Øst; Lysets kilde og Ildens element; bring Lys og Visdom inn i livet mitt.

Ånder fra Sør; Der solen brenner sterkt, der Vannets element og kilden til følelser bor, bring Styrke og Kraft inn i livene våre

Ånder fra Vest; Der Solen går ned, la Jordens element bringe Forandring og Transformasjon inn i livene våre.

Ånder fra Nord; Der Solen hviler om vinteren, der Luftens element og Alt som er bak Alt som er Ånd, Naturen og Moder Jord bor. Velsigne oss.

Mor Jord du som gir liv til alt levende som ivaretar oss her vi er. Velsigne oss

Universet, Skaperkraften gi oss styrke og mot til å leve våre liv på en god måte og for til glede for våre medskapninger

Den syvende retning, retningen innover. Hjertets retning. Der den evige seremoniilden brenner sterkt. Gi oss innsikt og forståelse for oss selv og andre.

For å lukke

Med disse ord lukker jeg sirkelen for denne gang og takker de ånder, guider og veiledere som har vært tilstede.  

Ånder fra Øst; Jeg takker dere for det lys og den visdom dere gir.  

Ånder fra Sør; Jeg takker dere for den styrke og kraft dere gir.  

Ånder fra Vest; Jeg takker for den forandring og transformasjon dere bringer.  

Ånder fra Nord; Jeg takker for deres velsignelse

Mor Jord : Jeg takker for det liv du gir.  

Universet, Skaperkraften jeg takker for den gleden det er å være en del av livskraften og skaperverket.  

Den syvende retning lukker jeg ikke for hjertets vei må være åpen. Jeg holder ilden levende der. Jeg takker deg.  

Takk, takk, takk.  

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis