Hvorfor brukes røyken fra brennende urter i seremoni

Smudging eller på gammelnorsk Eimilauga (å bade i røyk) er en rituell rensing. Når røyken stiger opp tas bønnene med til åndeverdenen der forfedrene og Skaperkraften holder til. Negative energier og følelser vaskes bort. Eimilauga seremonien brukes også for heling av sinnet, kroppen, sjelen og bringer balanse til disse.
Alle seremonier må begynne med en god intensjon og gjennom denne renselsen legger vi til rette for dette. Eimilauga, eller på samisk Suovvabuhttisteapmi, kan også brukes til å rense og innvieseremoniplassen. Og de seremonielle gjenstandene vi bruker.


Tradisjonelt tar vi røyken over øynene, ørene, munnen og hendene. Men også resten av kroppen. Når seremonilederen brukerrøyken til å vaske ryggen så gjøres dette for å lette din vei både i seremonien, men også i hverdagen. Sånn sett så er Eimilaugaseremonien en velsignelse.

 

Vi vasker øynene så vi kan se sannhet, skjønnheten til Mor Jord,gavene vi er gitt og for at vi skal se kjærligheten vi deler med våre medmennesker og medskapninger. Vi renser munnen for at vi skal snakke sant, være ydmyke i våre ord og fremheve det gode. Vi renserørene for at vi skal høre åndenes sannheter, for at vi skal lytte og være åpne for å hjelpe de som ber oss om det. Det beskytter også så vi tar i mot gode ord, mens ord som ikke er bra blir ikkehørt. Vi renser hjertet vårt så det kan føle sannheten. At det kan vokse med oss i harmoni og balanse. Og for at vi alltid skal vise omtanke for andre. Vi renser føttene våre for å hjelpe oss å følge vår livssti. At føttene skal være godt plantet på jorda og at de skal bringe oss nærmere familie og flokk.De tradisjonelle urtene

INorge er de mest brukte tradisjonelle urtene einer, burot, brennesleog bjørkeblad. I nord også luktegress.

Einer er i det samiske ansett som å være en av Máttaráhkkus beskyttere.Den renser, åpner opp og gir beskyttelse.

Burot ble mye brukt av den norønne befolkningen, men også av den samiske.Den løfter sinnet og åpner opp for åndeverdenen samtidig som den er en sterk beskytter.

Brenneslegjør seremoniilden sterkere og beskytter mot mørke krefter og bedrag fra åndene.

Bjørkeblad beskytter mot mørket, jager frykten og gir mot. Den beskytter og gir kraft til de avgjørelser som blir tatt i seremoni.

Luktegresser regnet som urten som gir oss styrke til å tåle og den gir oss ydmykhet. Den er forbundet med Radien Eatni/Acchi – Nieida/Bartni ,den samiske Skaperkraften som er både feminin og maskulin.

Andretradisjonelle urter som brukes til Eimilauga/Suovvabuhttisteapmi
–Knivkjuke
-Chaga
– Kvann
– Rosenrot
– Groblad
–Humle
– Mjødurt
– Ryllik
– Røsslyng (Gir regn nården brennes)
– Furu (Litt giftig)
Slikfinner du luktegress

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis