Norrøn inspirert navneseremoni

Forberedelse i forkant:

Hvis ikke barnet har vært presentert for retningene og fått sitt kraftdyr, reiser forstander i

forkant og finner barnets kraftdyr. Reisen, evt beskjeder/budskap skrives ned og formidles

i selve ritet. Forstander vil også reise for å hente barnets åndelige navn.

Gjennomgang av rite med foreldre. Gjerne  i samråd med foreldrene finne bilde eller annet

av kraftdyret, som kan være med i ritet/på alteret.

Alt etter familie, forsamling osv bestemmes det hva som passer best: tenne ønskelys,

knyte knuter i ett teppe, male eller på andre måter skape et bilde.. Foreldre

kjøper/forbereder det valgt til selvseremonien. Foreldrene kan å legge inn sang/joik, der

de måtte ønske å ha det i sermonien.

Forberedelse på dagen:

Skape et rom for rituale: (dette kan gjøres før folk kommer eller med forsamlingen alt etter

hva som passer gruppen/familien og forstanderen best)

• Forberede det rent fysiske rommet

• Forberede lys til ønsketenning/knytteteppe osv

• Skape alteret med elementene og kraftdyrbilde/symbol

• Åpne retninger og invitere inn krefter og makter

• Invitere elementer og forfedre

• Ønske alle krefter velkommen, bede ta del i og støtte oss i dette rituale

Når folk har kommet/evt kommet på plass:

Forstander trommer, synger/ joiker for å påkalle åndeverden , for og gi ro,

kjærlighet trygghet og visdom til barnet, samt alle ved denne navneseremoni.

Ønske alle tilstedeværende velkommen,takke for at de vil være med å dele denne

stunden og seremonien med oss.

Vi er samlet her for å ønske Navn velkommen til oss, og gi takk for at h*n er kommet.

Og, for i seremoni å gi ham/hen/ henne/navn.

Vi gleder oss til å bli kjent med h*n, og få følge h*n på ferden i livet.

Dere som er her er hans/hens/hennes nærmeste mennesker, noen familie, men også venner. Dere er

de menneskene, som utenom oss, mest vil utgjøre hans/hens/hennes møte med livet, og vi er

derfor glad for at dere er her i dag.

Det finnes mange stier, og enhver må finne sin egen. Derfor søker vi ikke å binde Navn til

en bestemt vei, idet h*n er for liten og ung til å velge selv. I stedet ber vi kreftene og

elementene, som kjenner aller stier, og til hvem alle stier føre, å velsigne ham/hen/henne og

beskytte ham/hen/henne og lede ham/hen/henne gjennom barndommen, slik at når h*n er blitt

voksen, så ligger hans/hens/hennes egen sti foran ham/hen/henne, og h*n kan vandre uten tvil

eller frykt og med glede i sitt hjerte.

• Tenne lys og røkelse, evt helle opp vann og jord

Foreldre presenterer barnet forretningene og sier:

1. Øst: Velsign Navn med gavene fra øst, stedet på livets hjul hvor vi entrer inn i denne

verden, med åpenhet og pust, hjertets kommunikasjon og renheten i sjel og kropp. Fra øst

mottar du gaven en ny begynnelse med oppgangen av hver soloppgang og forståelsen av

at hver dag er en ny mulighet for vekst og muligheter.

2. Sør: Velsign Navn med gavene fra sør, hvor sola står på sitt høyeste punkt på

himmelen og er elementet for ild og representerer energi, lidenskap, kreativitet og varmen i

ett kjærlig hus. Fra den indre ilden genererer du lys som du kan dele med familien, selv i

de mørkeste tider.

3.

Vest: Velsign Navn med gavene fra vest,retningen for mot og kraft. Måtte ditt hjerte alltid

være åpent og godt.

4. Nord: Velsign Navn med gavene fra nord, med deres ånd og visjonen om kommende

tider. Elementene er de himmelske kropper, måne og stjerner som snakker til oss på vår

evige felles vandring. Måtte h*n velsignes av forefedrenes og åndenes veiledning.

5. Foreldrene holder barnet til jord;Velsign Navn med Moder Jords elementer, som gir oss

næring, fruktbarhet og sikkerhet. Moder Jord vil fø deg og berike deg, hjelpe deg i livet slik

at du alltid vil være trygg.

6. Skaperkraft, lysets kraft, det som er bakenfor og styrer alt som skjer, vi ber deg se ned

til dette barnet, våk over h*n på hennes ferd i livet, og hjelp han/hen/henne å finne og å trå den

stien som fører ham/hen/henne til glede og kraft. Velsign Navn på hans/hens/hennes vei i livet slik at h*n

kan oppfylle sine livsoppgaver.

7. Knesetting.

Mor holder barnet opp til de fremmøtte og spør hvem som vil anerkjenne barnet som sitt. «Hvem her vil anerkjenne dette barnet som sitt og ta det til seg ?» Far svarer « Jeg anerkjenner barnet og gir det navnet NAVN.» Far setter så barnet på kneet og sier:»Jeg knesetter deg herved som tegn på at du er mitt og (Mors navn) Jeg vil hilser deg velkommen NAVN . Mor øser vann over barnet og sier

«Vannets element, livets begynnelse,følelsenes store kraft,

kjærlighetens og omsorgens åndvelsign Navn med medfølelse, selvinnsikt og kjærlighet»

Far holder lyset over/nær barnet og sier:

«Ildens element, viljes sanne flamme,handlingens store kraft, kreativitetens og styrkens

ånd velsign denne Navn med lidenskap,vilje og mot.»

Forstander fører røkelse/eimilauga over barnet og sier;

«Luftens element, livets pust, tankens klare kraft,

gleden og latterens ånd velsign Navn med et nysgjerrig sinn, med kreativitet og humor»

Mor holder stein eller jord mot barnets føtter og sier

«Jordens element, struktur, kraft og styrke, nattens mysterier og stillhetens kraft velsign

Navn med tålmodighet, visdom og styrke»

Far sier

«Rommets element, tre eller eter,velsign denne jenten/gutten med sentrering i seg selv,

plass til utfoldelse og vekst og gi henne/ham en sans av retning og bevegelse»

Kraftdyr:

Forstander presenterer kraftdyret, evt henter og blåser inn, samt deler beretningen fra

reisen

Navnegiving:

Forstander sier:

Bevitnet av disse mennesker som om gir deg, av forfedre, krefter og elementer, er du blitt gitt navnet Navn Måtte din vei gjennomlivet bli fylt av visdom, sannhet, kraft og glede.

Fem-foldig kyss

Mor/Far:

Kysse øynene: Velsigne dine øyne, så du ser i klarhet.

Kysse ørene: Velsigne dine ører, så du hører med medfølelse.

Kysse leppene: Velsigne dine lepper, så du taler din sannhet.

Kysse magen: Velsigne din mage, så du alltid vil føle trygghet.

Kysse føttene: Velsigne dine føtter,så du vandrer i skjønnhet og styrke.

Evt tekst/dikt ord fra mor/far eller andre, det kan å legges inn sang/joik om det er ønskelig

Lystenning

Alle tenner et lys mens de fokuserer på et ønske for barnets liv. Ønske kan sies høyt eller

stille, og kan etterpå skrives i et album eller lignende.

Med dette avslutter vi den seremonielle delen av barnets Velkomstseremoni.

«Livet har velsignet h*n; vi,

hans/hens/hennes familie og venner, har ønsket h*n

velkommen. Måtte Solen og stjernene lyse over

hans/hens/hennes vei.»

Forstander gir foreldrene/barnet en navneamulett laget av horn/bein som skal følge barnet

og verne om dets oppvekst . Deretter avslutter Forstander med å tromme , synger/joiker

for å takke åndeverden for deres kraft, kjærlighet ,trygghet og visdom som er gitt barnet

og forsamlingen ved denne navnesermoni.

Vi takker alle dere som var med oss og delte denne stunden, både dere her i den fysiske

og i den ikke-fysiske verden. La oss nå spise god mat og være sammen og feire Navn,

fellesskapet og denne dagen. Takk, takk, takk!

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis