En samisk inspirert navneseremoni

Forberedelse i forkant:

Hvis ikke barnet har vært presentert for retningene og fått sitt kraftdyr, reiser forstander i

forkant og finner barnets kraftdyr.Reisen, evt beskjeder/budskap skrives ned og formidles

i selve ritet. Forstander vil også reise for å hente barnets åndelige navn.

Gjennomgang av rite med foreldre.Gjerne i samråd med foreldrene finne bilde eller annet

av kraftdyret, som kan være med i ritet/på alteret.

Alt etter hva familie, forsamling osv Ønsker. Bestemmes det hva som passer best: tenne ønskelys,

knyte knuter i ett teppe, male eller på andre måter skape et bilde.. Foreldre

kjøper/forbereder det de har valgt til selve seremonien. Foreldrene kan å legge inn sang/joik, der

de måtte ønske å ha det i sermonien. I samisk skikk er det vanlig at foreldrene gir barnet

en komsekule.


Forberedelse på dagen:

Skape et rom for rituale: (dette kan gjøres før folk kommer eller med forsamlingen alt etter

hva som passer gruppen/familien og forstanderen best)

• Forberede det rent fysiske rommet

• Forberede lys til ønsketenning/knytteteppe osv

• Skape alteret med elementene og kraftdyrbilde/symbol

• Åpne retninger og invitere inn krefter og makter

• Invitere elementer og forfedre

• Ønske alle krefter velkommen, be de ta del i og støtte oss i dette rituale

Når folk har kommet/evt kommet på plass:

Forstander trommer, synger/ joiker for å påkalle åndeverden , for å gi ro,

kjærlighet trygghet og visdom til barnet, samt alle ved denne navnesermoni.

Ønske alle tilstedeværende velkommen,takke for at de vil være med å dele denne

stunden og seremonien med oss.

Vi er samlet her for å ønske Navn velkommen til oss, og gi takk for at h*n er kommet.

Og, for i seremoni å gi henne/ hen/ han navn.

Vi gleder oss til å bli kjent med h*n, og få følge henne/hen/han på ferden i livet.

Dere som er her er hans/hens/hennes nærmeste mennesker, noen familie, men også venner. Dere er

de menneskene, som utenom oss, mest vil utgjøre hans/hens/hennes møte med livet, og vi er

derfor glad for at dere er her i dag.

Det finnes mange stier, og enhver må finne sin egen. Derfor søker vi ikke å binde Navn til

en bestemt vei, idet h*n er for liten og ung til å velge selv. I stedet ber vi kreftene og

elementene, som kjenner aller stier, og til hvem alle stier føre, å velsigne ham/hen/henne og

beskytte ham/hen/henne og lede ham/hen/henne gjennom barndommen, slik at når h*n er blitt

voksen, så ligger hans/hens/hennes egen sti foran ham/hen/henne, og h*n kan vandre uten tvil

eller frykt og med glede i sitt hjerte.

• Tenne lys og røkelse, evt helle opp vann og jord


Foreldre presenterer barnet for retningene og sier:

1. Øst: Velsign Navn med gavene fra øst, stedet på livets hjul hvor vi entrer inn i denne

verden, med åpenhet og pust, hjertets kommunikasjon og renheten i sjel og kropp. Fra øst

mottar du gaven en ny begynnelse med oppgangen av hver soloppgang og forståelsen av

at hver dag er en ny mulighet for vekst og muligheter.

2. Sør: Velsign Navn med gavene fra sør, hvor sola står på sitt høyeste punkt på

himmelen og er elementet for ild og representerer energi, lidenskap, kreativitet og varmen i

ett kjærlig hus. Fra den indre ilden genererer du lys som du kan dele med familien, selv i

de mørkeste tider.

3.

Vest: Velsign Navn med gavene fra vest,retningen for mot og kraft. Måtte ditt hjerte alltid

være åpent og godt.

4. Nord: Velsign Navn med gavene fra nord, med deres ånd og visjonen om kommende

tider. Elementene er de himmelske kropper, måne og stjerner som snakker til oss på vår

evige felles vandring. Måtte hun velsignes av forefedrenes og åndenes veiledning.

5. Foreldrene holder barnet til jord;Velsign Navn med Moder Jords elementer, som gir oss

næring, fruktbarhet og sikkerhet. Moder Jord vil fø deg og berike deg, hjelpe deg i livet slik

at du alltid vil være trygg.

6. Skaperkraft, lysets kraft, det som er bakenfor og styrer alt som skjer, vi ber deg se ned

til dette barnet, våk over h*n på hans/hens/hennes ferd i livet, og hjelp henne å finne og å trå den

stien som fører h*n til glede og kraft. Velsign Navn på hans/hens/hennes vei i livet slik at h*n

kan oppfylle sine livsoppgaver.

7. Sarahkkas skål

På forhånd har alle gjestene for heltopp drikke ( shot) Dette kan gjerne være alkoholfritt

F.eks ingefærshot e.l Forstander sier; Dát lea Sáráhkágárri ( Dette er drikke for Sarahkka)

Før alle drikker. Forstander sier så: Sarahkka, du er alle barns beskytter. Gi din

velsignelse til Navn, vær alltid nær h*n så h*n kan søke din hjelp og beskyttelse når h*n

trenger det.


Elementvelsignelse:

• Hold lyset over/nær barnet:

Ildens element, viljes sanne flamme,handlingens store kraft, kreativitetens og styrkens

ånd velsign  Navn med lidenskap,vilje og mot.

• Ta vann fra skålen å legg på pannen/stryk over hodet:

Vannets element, livets begynnelse,følelsenes store kraft,

kjærlighetens og omsorgens ånd velsign Navn med medfølelse, selvinnsikt og kjærlighet

• Før eimilauga over barnet:

Luftens element, livets pust, tankens klare kraft,

gleden og latterens ånd velsign Navn med et nysgjerrig sinn, med kreativitet og humor

• Hold jord/stein mot barnets føtter:Jordens element, struktur, kraft og styrke, nattens mysterier og stillhetens kraft velsign

Navn med tålmodighet, visdom og styrke

• Rommets element, tre eller eter,velsign denne jenten/gutten med sentrering i seg selv,

plass til utfoldelse og vekst og gi henne/hen/ham en sans av retning og bevegelse

Kraftdyr:

Forstander presenterer kraftdyret, evt. Henter og blåser inn, samt deler beretningen fra

reisen

Navnegiving:

Bevitnet av disse mennesker som omgir deg, av forfedre, krefter og elementer, gir vi deg

navnet Navn Måtte din vei gjennom livet bli fylt av visdom, sannhet, kraft og glede.

Fem-foldig kyss

Mor/Far:

Kysse øynene: Velsigne dine øyne, sådu ser i klarhet.

Kysse ørene: Velsigne dine ører, sådu hører med medfølelse.

Kysse leppene: Velsigne dine lepper, sådu taler din sannhet.

Kysse magen: Velsigne din mage, så dualltid vil føle trygghet.

Kysse føttene: Velsigne dine føtter,så du vandrer i skjønnhet og styrke.

Evt tekst/dikt ord fra mor/far eller andre, det kan å legges inn sang/joik om det er ønskelig

Lystenning

Alle tenner et lys mens de fokuserer pået ønske for barnets liv. Ønske kan sies høyt eller

stille, og kan etterpå skrives i et album eller lignende.

Med dette avslutter vi den seremonielle delen av barnets Velkomstseremoni.

«Livet har velsignet h*n; vi,

hans/hens/hennes familie og venner, har ønsket h*n

velkommen. Måtte Solen og stjernene lyse over

hans/hens/hennes vei.»

Forstander gir foreldrene/barnet en navneamulett laget av horn/bein som skal følge barnet

og verne om dets oppvekst . Deretter avslutter Forstander med å tromme , synger/joiker

for å takke åndeverden for deres kraft, kjærlighet ,trygghet og visdom som er gitt barnet

og forsamlingen ved denne navnesermoni.

Vi takker alle dere som var med oss og delte denne stunden, både dere her i den fysiske

og i den ikke-fysiske verden. La oss nå spise god mat og være sammen og feire Navn,

fellesskapet og denne dagen. Takk, takk, takk!

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis