Retningene

Retningene snakkes det mye om i sjamanisme og er en grunntanke som går igjen i sjamanistiske kulturer. Det snakkes om fire og 7 retninger og noen tar også med 9.

I det samiske snakker vi om de fire vindene og i det norrøne om de fire dvergene Austri,Sydri, Nordri og Vestri. Disse retningene har kraft og sammen danner de en sirkel som representerer helhet. Når vi kaller inn de syv retningene kaller vi i tillegg inn Mor Jord, Far Himmel og midten eller hjertet. Slik at helheten er representert. Vi kaller inn alle de gode kreftene og ber om beskyttelse fra hver retning. Hver enkelt retning har sin kraft og sin symbolikk. I Øst har vi barnet og sola starter også i øst. Det er derfor vi tenner ilden i øst. I Sør har vi ungdommen, i Vest voksen og i Nord alderdommen og visdommen.

Retningene vil danne grunnlaget for det meste av sjamanistisk arbeid du gjør, enten det gjelder for deg selv eller om du hjelper andre. Læringen om retningene er en livslang vei. Alt henger sammen, alt er besjelet.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis