European Congress of Ethnic Religions (ECER): En Feiring av Europas Åndelige Mangfold


European Congress of Ethnic Religions (ECER) er en organisasjon som har som mål å fremme og beskytte Europas etniske og før-kristne religioner. Medlemsorganisasjoner fra forskjellige europeiske land arbeider sammen for å revitalisere gamle trosretninger og feire mangfoldet av Europas åndelige arv. ECER representerer en bevegelse som søker å gjenopplive og hedre gamle religiøse tradisjoner, som ofte har blitt oversett eller undertrykt gjennom århundrene.

Historie og Bakgrunn
ECER ble etablert i 1998 i Vilnius, Litauen, av den litauiske religionshistorikeren Jonas Trinkūnas, som også var leder av den litauiske etniske religionen Romuva. Siden etableringen har ECER fungert som et forum for dialog og samarbeid mellom ulike grupper som praktiserer og forsker på etniske religioner i Europa. Organisasjonen ble grunnlagt som et svar på den økende interessen for Europas gamle åndelige tradisjoner og behovet for en plattform der disse gruppene kunne møtes, dele erfaringer og samarbeide om felles mål.

Formål og Målsetninger
ECERs hovedmål er å fremme og beskytte etniske religioner i Europa. Dette inkluderer:

Bevaring og Gjenoppliving: Arbeide for å bevare gamle tradisjoner og ritualer, samt å gjenopplive dem i moderne tid.
Utdanning og Forskning: Fremme utdanning og forskning på Europas etniske religioner, både gjennom akademiske studier og praktisk anvendelse.
Beskyttelse av Religiøse Rettigheter: Sikre at utøvere av etniske religioner har rett til å praktisere sin tro uten diskriminering.
Fremme av Interreligiøs Dialog: Oppmuntre til dialog mellom ulike religiøse grupper for å øke forståelsen og samarbeidet på tvers av trosretninger.
Aktiviteter og Arrangementer
ECER organiserer en rekke aktiviteter og arrangementer som støtter sine mål:

Årlige Kongresser: Disse samler representanter fra ulike etniske religioner for å dele kunnskap, diskutere utfordringer og feire deres felles arv.
Seminarer og Workshops: Disse gir deltakerne mulighet til å lære om spesifikke aspekter ved etniske religioner, inkludert ritualer, historie og kultur.
Publikasjoner: ECER publiserer forskning og artikler som fremmer forståelsen av Europas etniske religioner.
Kulturelle Feiringer: ECER støtter og organiserer feiringer av tradisjonelle festivaler og seremonier, som ofte er åpne for allmennheten.
Nåværende Styre
ECERs nåværende styre består av representanter fra forskjellige europeiske land og etniske religioner. Styret ledes av en president, støttet av visepresident og andre styremedlemmer med ansvar for ulike aspekter av organisasjonens arbeid. Per nå består styret av følgende medlemmer:

President: Uģis Nastevičs (Latvia) Dievturi
Visepresident: Inija Trinkūnienė (Litauen), leder av Romuva.
Styremedlemmer: Kyrre Gram Franck (Norge), representant fra Sjamanistisk Forbund. Samt representanter fra Belgia, Italia og Hellas.


Viktighet og Innvirkning
ECER spiller en viktig rolle i å gjenopplive og bevare Europas åndelige tradisjoner. I en tid der globalisering og kulturell homogenisering truer mange lokale tradisjoner, fungerer ECER som en beskytter av kulturelt og religiøst mangfold. Organisasjonen gir også et viktig forum for mennesker som søker å forstå og praktisere sine forfedres religioner i en moderne kontekst.

Gjennom sitt arbeid bidrar ECER til å skape en større bevissthet om og respekt for Europas åndelige arv. Dette bidrar til en rikere og mer mangfoldig kulturell scene, som kan styrke samfunn og fremme toleranse og forståelse mellom forskjellige religiøse og kulturelle grupper.


European Congress of Ethnic Religions representerer en bevegelse dedikert til bevaring og revitalisering av Europas etniske religioner. Gjennom sitt omfattende arbeid med utdanning, forskning, dialog og beskyttelse av religiøse rettigheter, spiller ECER en avgjørende rolle i å sikre at disse gamle tradisjonene fortsatt har en plass i dagens samfunn. Organisasjonens innsats bidrar til å feire og bevare Europas åndelige mangfold for fremtidige generasjoner.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte