De tre sjamanistiske verdener

Sjamanisme er en eldgammel praksis som finnes i mange kulturer over hele verden. En av de sentrale konseptene i sjamanismen er ideen om de tre verdener: den øvre verden, den midtre verden og den nedre verden. Hver av disse verdenene har sine unike egenskaper og funksjoner, og sjamaner reiser ofte mellom disse verdenene for å hente visdom, healing og veiledning. La oss utforske disse tre verdenene nærmere.

Den øvre verden
Karakteristikk: Den øvre verden er ofte assosiert med himmelen og kosmos. Dette er en lys, eterisk dimensjon som regnes som stedet for høyere åndelige vesener, lærere og guider. Mange sjamaner beskriver den øvre verden som et sted fylt med lys, flytende former og vakre, himmelske landskap.

Formål: Sjamaner besøker den øvre verden for å få innsikt, åndelig veiledning og lære fra vise vesener. Her kan de motta kunnskap om universelle sannheter og kosmiske lover, som kan hjelpe dem i deres arbeid på jorden.

Metoder for å nå den øvre verden: For å reise til den øvre verden, bruker sjamaner ofte tromming, chanting eller andre endrede bevissthetstilstander. De kan visualisere å klatre opp et høyt tre, en stige, eller å fly opp mot himmelen for å nå denne dimensjonen.

Den midtre verden
Karakteristikk: Den midtre verden er den verdenen vi lever i til daglig, den fysiske verdenen. Dette er stedet hvor mennesker, dyr, planter og de elementære kreftene finnes. Den midtre verden er både synlig og usynlig; den inneholder både den materielle verdenen og den åndelige essensen som gjennomtrenger den.

Formål: Sjamaner opererer ofte i den midtre verden for å finne mistede gjenstander, kommunisere med naturånder, eller utføre healing på mennesker og dyr. De kan også jobbe med de energetiske og åndelige aspektene av naturen og det fysiske miljøet.

Metoder for å arbeide i den midtre verden: Arbeid i den midtre verden krever en dyp forståelse av både den fysiske og åndelige siden av livet. Sjamaner kan bruke ritualer, ofringer og direkte kommunikasjon med åndene i naturen for å utføre sitt arbeid.

Den nedre verden
Karakteristikk: Den nedre verden er en underjordisk eller underbevisst verden. Den er ofte sett på som et sted for kraftdyr, forfedre og ånder som er nærmere jordens energi. Denne verdenen er rik på symbolikk og naturlige elementer som grotter, elver og skoger.

Formål: Sjamaner reiser til den nedre verden for å hente kraft, healing og veiledning fra kraftdyr og ånder som bor der. Denne verdenen er også et sted hvor sjamaner kan finne tapte sjeler eller deler av sjelen som har blitt fragmentert på grunn av traumer.

Metoder for å nå den nedre verden: For å reise til den nedre verden, visualiserer sjamaner ofte å gå ned gjennom en hule, et hull i bakken, eller ved å dykke ned i vann. Tromming og chanting hjelper også til med å endre bevissthetstilstanden og lette reisen.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte