Finsk sjamanisme og tietäjä - tradisjon og revitalisering

Finsk sjamanisme har dype røtter i den finske folkereligionen og mytologien. En sentral skikkelse er tietäjä, som kan oversettes til "viten" eller "kunnskap". Tietäjä var en magisk kraftfull person som brukte overnaturlige krefter basert på stor kunnskap.Tietäjäs roller og kunnskaperTietäjä hadde flere viktige roller i den finske tradisjonen:

  • Fortelle myter og legender, samt resitere runedikt fra den karelske tradisjonen.
  • Utøve healing og folkemedisin ved å resitere bønnformler og besvergende vers.
  • Opprettholde kosmisk balanse ved å kontrollere åndeverdenens krefter og vesener.

Tietäjäs kraft lå i kunnskapen om tingenes opprinnelse og skapelse. Ved å kjenne til skapelsesmytene kunne de påvirke og kontrollere fenomener og vesener. De hadde også kunnskap om kraftfulle "taikasanat" (magiske ord) som ble holdt hemmelig.

Reiser til åndeverdenen

I finsk sjamanisme kunne tietäjä reise til åndeverdenen i transe, ofte ved hjelp av tromming eller en åndefugl som beskytter. Målet var å gjenopprette ubalanse, enten fysisk, sosialt eller i naturen.Tietäjä-skikkelsen har klare likhetstrekk med den samiske noaide-tradisjonen, der noaiden også fungerte som åndelig rådgiver og healer ved å reise til åndeverdenen.

Revitalisering av finsk sjamanisme

I de siste tiårene har det vært en revitalisering av interessen for finsk sjamanisme og den gamle tietäjä-tradisjonen. Sentrale personer i denne revitaliseringen er:

  • Virpi Hurtola, finsk sjaman og forfatter av bøker om finsk sjamanisme.
  • Annikki Hintsa, finsk sjaman og grunnlegger av Shamaanic Studies organisasjonen.
  • Tapio Lind, finsk sjaman og lærer innen finsk-karelsk sjamanisme.

Disse og andre utøvere arbeider for å gjenopplive den gamle finske sjamantradisjonen ved å studere historiske kilder, praktisere gamle ritualer og teknikker, samt spre kunnskap gjennom kurs og bøker.Revitaliseringen er inspirert av den økende interessen for urfolksspiritualitet og sjamanisme globalt. Den finske sjamantradisjonen fremheves som en autentisk og urfolksmessig praksis med røtter i finske naturreligioner. Samtidig blandes den med elementer fra andre sjamantradisjoner og nyreligiøse strømninger

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte