Sjamanistisk Konfirmasjon, for de unge som liker naturen

I dagens samfunn søker mange ungdommer etter alternative måter å markere overgangen fra barn til voksen. En av disse alternativene er sjamanistisk konfirmasjon, arrangert av Sjamanistisk Forbund. Dette ritualet er en del av en stadig voksende bevegelse som søker å gjenopplive og modernisere gamle, naturbaserte tradisjoner.

Hva er Sjamanistisk Forbund?
Sjamanistisk Forbund er en organisasjon som arbeider for å fremme sjamanisme som en spirituell praksis og livsstil i Norge. Forbundet ble stiftet i 2012 og har siden den gang vokst i antall medlemmer og aktivitetstilbud. Sjamanisme, slik det praktiseres av forbundet, er en naturbasert åndelighet som legger vekt på kontakten med naturen, åndeverdenen og indre visdom.

Konfirmasjonens betydning
I tradisjonell norsk kontekst er konfirmasjon en overgangsrite som markerer overgangen fra barndom til voksenliv. Mens den kristne konfirmasjonen er mest kjent, har sekulære og humanistiske alternativer også blitt populære. Sjamanistisk konfirmasjon tilbyr et tredje alternativ, som appellerer til ungdommer som føler en sterk tilknytning til naturen og ønsker en åndelig, men ikke-religiøs, seremoni.

Forberedelse til sjamanistisk konfirmasjon
Forberedelsene til sjamanistisk konfirmasjon starter på våren. Ungdommene deltar i nettundervisning som er designet for å styrke deres tilknytning til naturen og hjelpe dem å utvikle en dypere forståelse av seg selv og verden rundt dem. Ungdommen deltar så på en konfirmasjonshelg der de blant annet kan oppleve.

Naturvandringer: Guidede turer i skog og mark hvor ungdommene lærer om planter, dyr og naturlige økosystemer.
Meditasjon og mindfulness: Teknikker for å oppnå indre ro og klarhet.
Rituelle handlinger: Innføring i enkle sjamanistiske ritualer som tromming og chanting, som brukes for å oppnå kontakt med åndeverdenen.

Egen sjamanstav: Ungdommene skal i tillegg til å lage sin egen seremoni også lage en sjamanstav som de skal bruke i seremonien


Selve seremonien
Den sjamanistiske konfirmasjonsseremonien er en personlig og symbolsk handling der konfirmanten selv leder og holder sin egen seremoni sammen med gjester og familie. I løpet av konfirmasjonscampen har ungdommen selv forberedt og trenet på denne seremonien.

Tromming og chanting: Disse elementene brukes for å skape en forbindelse til åndeverdenen og sette stemningen for seremonien.
Individuelle løfter: Ungdommene får mulighet til å uttrykke sine personlige mål og verdier foran familie og venner.
Symbolsk handling: Sjamanstaven overleveres fra foreldrene til ungdommen som et symbol på at hen trer inn i voksenverdenen. .
Velsignelse fra naturen: En seremoniell handling hvor ungdommene mottar velsignelser fra naturen, ofte representert ved vann, jord, ild og luft.
Betydningen av sjamanistisk konfirmasjon
For mange ungdommer og deres familier, representerer sjamanistisk konfirmasjon en dypt meningsfull og personlig opplevelse. Det gir dem en mulighet til å markere en viktig overgang på en måte som er i tråd med deres verdier og åndelige tro. Seremonien fremmer en sterkere tilknytning til naturen og en dypere forståelse av seg selv, noe som kan være verdifullt i deres videre livsreise.
Sjamanistisk konfirmasjon i regi av Sjamanistisk Forbund er et unikt og meningsfullt alternativ for ungdommer som ønsker å markere overgangen til voksenlivet på en spirituell måte. Gjennom forberedelser og selve seremonien får ungdommene mulighet til å utvikle en sterkere tilknytning til naturen, en dypere selvforståelse og en personlig overgangsrite som de kan bære med seg resten av livet.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte