Samiske helleristninger, en sjamanistisk kulturarv

Samiske helleristninger, spredt over Norge, Sverige, Finland og Russland, representerer en viktig del av samisk kulturarv. Disse helleristningene, eller petroglyffene, gir innsikt i tidlig samisk historie, kosmologi og spirituelle praksiser. Forsker Francis Joy har gjennom sitt arbeid bidratt betydelig til forståelsen av den sjamanistiske betydningen av disse helleristningene, som ofte er knyttet til naturen, dyrelivet og åndeverdenen.

Francis Joy


Francis Joy er fra West Yorkshire i Storbritannia, og har bodd i Finland siden 2004. Siden den tid har han studert og arbeidet som forsker innen samisk religion ved Universitetet i Helsinki, hvor han i 2007 oppnådde en mastergrad i religionsfilosofi med fokus på samisk sjamanisme og forhistorisk bergkunst i Finland. I mars 2018 fullførte Francis sin doktorgrad ved Universitetet i Lappland, Fakultet for kunst og design i Rovaniemi, Finland. Hans studier i Rovaniemi, som begynte i 2010, har hovedsakelig dreid seg om samisk religion, kosmologi og kunst fra forhistorien til det syttende århundre og videre inn i samtidskulturen.

Helleristninger i kontekst
Helleristninger er forhistorisk kunst, der bilder og symboler er hugget inn i stein. Samiske helleristninger, som dateres tilbake til eldre steinalder og bronsealder, skiller seg ut ved sine unike motiver og symbolikk. De finnes hovedsakelig i områder som Alta i Norge, Nämforsen i Sverige og på Kola-halvøya i Russland. Disse helleristningene er ofte plassert nær vannkilder, noe som antyder deres praktiske og spirituelle betydning.

Sjamanisme og helleristninger
Sjamanisme har vært en sentral del av samisk åndelighet i årtusener. En sjaman er en spirituell leder som kommuniserer med åndeverdenen gjennom transe og ritualer. Helleristningene gir et visuelt uttrykk for sjamanenes kosmologi, og viser motiver som dyr, mennesker og mystiske figurer som kan tolkes som ånder eller guddommer.

Francis Joy har vært en pioner i å fremheve den sjamanistiske betydningen av disse helleristningene. I sin forskning argumenterer han for at mange av de avbildede scenene representerer sjamanistiske ritualer, jaktmagi og kommunikasjon med dyreånder. For eksempel kan bilder av reinsdyr, et sentralt dyr i samisk kultur, tolkes som en manifestasjon av dyrets ånd, som sjamaner kunne påkalle for å sikre en vellykket jakt .

Eksempler på helleristninger
Alta, Norge: Helleristningene i Alta, et UNESCOs verdensarvsted, inneholder over 6000 bilder som spenner over flere tusen år. Mange av disse bildene viser reinsdyr, elg, bjørn og fisk, samt menneskelige figurer i ulike scener som kan tolkes som jakt og ritualer. Joy peker på at disse bildene sannsynligvis representerer sjamanistiske praksiser og kommunikasjon med åndeverdenen . Dette er det største funnet av samiske petroglyffer.

Nämforsen, Sverige: Dette området inneholder den nest største samlingen av helleristninger i Nord-Europa. Motiver inkluderer båter, dyr og mennesker i forskjellige aktiviteter. Joy og andre forskere har foreslått at disse helleristningene kan representere sjamanistiske reiser eller jaktseremonier, med en dyp symbolikk knyttet til naturens sykluser og åndeverdenen .

Kola-halvøya, Russland: Helleristningene her viser komplekse scener med dyr, mennesker og abstrakte symboler. Disse bildene gir innsikt i samisk sjamanistisk praksis og verdenssyn. Joy har fremhevet hvordan disse helleristningene sannsynligvis var en del av rituelle seremonier for å kommunisere med dyreånder og naturens krefter .

I Finland finnes det også en rekke helleristninger fra steinalder befolkningen som bodde der på den tiden. Denne kulturen er en genetisk slektning av dagens samer. Disse helleristningene kan sies å være det første skriftspråket, hvor verdenssyn, kultur og språk ligger kodet inn i bildene.

Tolkninger og betydning
Forskere har fremhevet flere tolkninger av de samiske helleristningene:

Ritualer og magi: Mange helleristninger ser ut til å være knyttet til jaktmagi, der bilder av dyr og jaktscener skulle sikre suksess i jakten .
Kosmologi: Helleristningene reflekterer en dyp forbindelse mellom mennesker, dyr og natur, en grunnleggende del av samisk sjamanisme .
Åndeverden: De abstrakte og ofte komplekse symbolene kan representere åndeverdenen og sjamanenes kommunikasjon med ånder og guddommer . Man finner klare paralleller til symbolene på den samiske trommen.
Samiske helleristninger i Norge, Sverige, Finland og Russland gir et unikt innblikk i samisk kultur og sjamanistisk praksis. Gjennom arbeidet til forskere som har vi fått en bedre forståelse av den åndelige og rituelle betydningen av disse helleristningene. De er ikke bare kunstneriske uttrykk, men også viktige historiske dokumenter som belyser samiske folks dype tilknytning til naturen og deres rike åndelige tradisjoner.

Kilder
Joy, Francis. "The Significance of Sami Rock Art in the Context of Shamanism and Ancient Spiritual Practices."
Joy, Francis. "Shamanistic Rituals and Petroglyphs: Understanding Sami Spirituality Through Rock Art."
UNESCO World Heritage Centre. "Rock Art of Alta.
Norrköpings stadsmuseum. "Nämforsen Helleristninger."
Russian Academy of Sciences. "Petroglyphs of the Kola Peninsula."
Joy, Francis. "Ritual Magic in Sami Rock Art."
Joy, Francis. "Sami Cosmology and Rock Art."
Joy, Francis. "Spiritual Communication in Sami Petroglyphs."

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte