Sjamanistisk Forbund, en levende tradisjon i harmoni med naturen

Vi i Sjamanistisk Forbund er en organisasjon som arbeider for å bevare og videreføre sjamanistiske tradisjoner på en måte som er relevant for det moderne mennesket. Vår visjon er å skape en levende sjamanistisk kultur der vi respekterer og lærer fra de opprinnelige sjamanistiske kulturene, samtidig som vi oppmuntrer til en personlig tilnærming der hver enkelt finner sin egen åndelige vei.

En av våre kjerneverdier er at alt er besjelet og at alle Moder Jords skapninger er i slekt. Vi føler derfor et sterkt ansvar for våre medskapninger og jorden. Vi fokuserer felles ressurser og kraft for å bringe helbredelse og enhet til verden.

Åndelige praksiser i tråd med naturen

Våre åndelige praksiser er dypt forankret i respekt og tilknytning til naturen. Vi legger stor vekt på seremonier og ritualer for å markere livets milepæler som vigsler, navngivninger, overganger og gravferder. Disse utføres av utdannede forstandere og seremoniledere med hensikt å knytte bånd mellom mennesker og naturen.

Vi feirer fullmåner, nymåner, jevndøgn og solverv gjennom seremonier og ritualer. Dette gjenspeiler vårt fokus på å leve i harmoni med naturens rytmer og sykluser.

Personlig utvikling og indre arbeid

En kjerneverdi for oss er at hvert enkelt medlem tar personlig ansvar for sin åndelige utvikling gjennom indre arbeid, refleksjon og å finne sin egen unike forbindelse til det åndelige. Dette fremmes gjennom kurs, veiledning og oppmuntring til personlig praksis.

Vi anser alt som besjelet og at alle skapninger på jorden er i slekt. Derfor vektlegger vi sterkt respekt og ansvar for alt liv og vern av naturen som en sentral del av vår åndelige praksis.

Samling av tradisjoner

I Sjamanistisk Forbund søker vi å samle og formidle kunnskap om ulike sjamanistiske tradisjoner, spesielt med røtter i norrøn og samisk kultur. Vi ser på sjamanismen som en levende tradisjon som utvikler seg i takt med samfunnet.

Gjennom våre praksiser fremmer vi en åndelig tilnærming som er dypt forankret i naturen, respekt for alt liv og personlig utvikling i tråd med gamle sjamanistiske tradisjoner. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig og fredelig utvikling globalt.

For innmelding trykk her

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte