Bli seremonileder i Sjamanistisk Forbund. Ta seremonilederutdannelsen

Seremonilederutdanningen

Du er velkommen til å søke på Sjamanistisk Forbunds seremonilederutdannelse. Utdanningen er gratis mot at du virker som seremonileder for sjamanistisk forbund minst 2 år etter at du har blitt utnevnt som seremonileder (endt utdanning). Søknadsfrist er 1/2 -23 og kurset forutsetter nok påmeldte. Søknad sendes på epost

Skolen har 8 teorimoduler på nett og 5 Samlingshelger (Torsdag til søndag) med oppstart

Teorimoduler starter kl 19:00 på nett følgende datoer

6/3-23, 17/4-23, 22/5-23, 4/9-23, 16/10-23, 27/11-23, 22/1-24, 4/3-24.

Samlingshelger i Valdres 11-14/5 2023, 21-24/10 2023, Samlingshelg 5 kommer

Samlingshelger Motangen (Naturefest): 22-25/6-23, 20-23/6-24 (Eksamen)

Søknadskrav: Vi ønsker oss en åpen søknad der du forteller om din motivasjon for å søke, hvilken tidligere erfaring du har (ikke nødvendigvis kurser) og litt om deg. Dette kan for eksempel være hvilke egenskaper du har som vil bidra til trivsel i gruppen.

- Formelle krav: Være fullt medlem av Sjamanistisk Forbund

- Grunnleggende kurs fra Sjamanistisk Forbund. Det vil bli satt opp et oppsamlings kurs for de som eventuelt ikke har dette i februar.

- Fylt 23 år, eller være fylt 23 år innen eksamen.

- Være villig til og kapabel til å forflytte seg geografisk innen fylket både under opplæring og som utnevnt seremonileder. Samt også på samlinger.

- Kunne fremskaffe en forenklet vandelsattest gjeldende barne og ungdomsarbeid. Selve kravet om vandelsattest vil tre i kraft i løpet av den første tiden. Du vil trenge ett skjema fra oss som grunngir behov.

- Være villig til å undertegne taushetsplikt.

- Være villig til å følge de statlige og interne retningslinjer som gjelder for seremoniledere.

- Under opplæringen ha forståelse for og villighet til å følge de tradisjoner og seremonier som Sjamanistisk Forbund bygger på.

Hvilke kriterier vektlegger sjamanistisk forbund i vurderingen av en søknad.

- Egnethet ut fra søknad

- At det er behov for seremoniledere i aktuelt område

- Erfaring i utøvelse av sjamanistisk praksis. (Dette innebefatter også det sjamanistisk arbeidet du gjør for deg selv i det daglige samt sjamanistiske kurser, samlinger eller lignende du har deltatt på i SFs eller andres regi. Det vi ser etter at du på en eller annen måte jevnlig utøver sjamanistiske teknikker for deg selv og eller andre)

- Åpenhet, ærlighet og villighet

- Hvilke egenskaper du ser for deg at vil bidra til trivsel og samhørighet i gruppen.

Utfyllende kontrakt, instruks og veileder blir tilsendt på forespørsel til sjamanforbundet@gmail.com, og eller ved mottatt søknad.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte