Kan lyden av trommer, chanting og joik føre til økt psykisk velvære ?

Lyden av sjamantrommer, joik og annen sang kan skape en dyp følelse av ro og tilhørighet, noe som bidrar til økt psykisk velvære. Disse tradisjonelle lydene har røtter i samisk kultur og andre urfolkstradisjoner, hvor de har blitt brukt i århundrer for å helbrede og styrke båndene mellom mennesket og naturen.

Trommens helbredende kraft
Forskning har vist at rytmiske lyder fra sjamantrommer kan ha en positiv effekt på hjernen. En studie publisert i Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine fant at trommespill kan redusere stress, angst og depresjon ved å stimulere alfa-hjernebølger, som er assosiert med avslapning og mental klarhet .

Når man lytter til eller deltar i tromming, kan man oppleve en meditativ tilstand som hjelper til å balansere kroppens energiflyt. Dette kan føre til en følelse av dyp indre ro og forbedret humør.


Joik, en tradisjonell samisk sangform, er mer enn bare musikk; det er en måte å koble seg til landskapet, dyrene, og menneskene rundt seg. Ifølge forskning fra Universitetet i Tromsø, kan joik fremme en følelse av tilhørighet og identitet, noe som er essensielt for psykisk helse .

Den repetitive og hypnotiske karakteren til joik skaper en slags musikalsk meditasjon. Dette kan bidra til å redusere symptomer på stress og angst, samt forbedre søvnkvaliteten. Å synge eller lytte til joik kan også styrke følelsen av fellesskap og tilhørighet, noe som er viktig for å opprettholde en sunn mental helse.

Chanting og bruk av ur-instrumenter som didgeridoo og regnstav har lignende effekter på psykisk helse. Chanting kan indusere en meditativ tilstand som reduserer stress og forbedrer fokus. Ur-instrumenter, med sine unike lyder, hjelper til med å skape en dypere forbindelse til naturen og til å finne indre ro.
Generelt har sang en rekke positive effekter på psykisk helse. En studie publisert i Frontiers in Psychology viste at deltakelse i kor eller gruppebasert sang kan forbedre humør, redusere symptomer på depresjon, og fremme sosial tilknytning​.

Når vi synger, frigjør kroppen endorfiner og oksytocin, hormoner som bidrar til å forbedre humør og redusere stress. Dette gjelder også for tradisjonelle sanger som joik, som bærer med seg en dyp kulturell og spirituell betydning.
Lyden av sjamantrommer, joik og annen tradisjonell sang kan spille en viktig rolle i å forbedre psykisk velvære. Ved å redusere stress, fremme avslapning, og styrke følelsen av tilhørighet, tilbyr disse musikalske praksisene kraftige verktøy for å oppnå mental balanse og ro. Å integrere slike elementer i hverdagen kan være en verdifull måte å støtte mental helse på, spesielt i en tid hvor mange opplever økt stress og isolasjon.

Kilder
Winkelman, M. (2003). "Complementary and Alternative Medicine Research: Drumming out Drugs." Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. DOI:10.1177/1533210103255947.
Kramvig, B., et al. (2014). "Joik and the Concept of Sami Cultural Heritage." University of Tromsø.
Clift, S., & Morrison, I. (2011). "Group singing fosters mental health and wellbeing: Findings from the East Kent ‘Singing for Health’ Network Project." Frontiers in Psychology. DOI:10.3389/fpsyg.2011.00266.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte