Sjamanistisk Forbund inn i styret for ECER (European congress of ethnic religions)

Foto: Kjell Gove

European congress of ethnic religions er et internasjonalt organ som jobber for å støtte og forhindre diskriminering av etniske trossretninger. Sjamanistisk Forbund er medlem. På årets kongress var det delegater fra 17 land samlet blant annet for å danne nytt styre. Sjamanistisk Forbund ble valgt inn i det nye styret som styremedlem, styret ble også utvidet fra fem personer til 7. Representant fra Sjamanistisk Forbund vil være Kyrre Gram Franck. I forhold til mange andre land har Norge mindre diskriminering av etniske religioner, selv om det fremdeles gjenstår mye arbeid før vi kan ha en reell likebehandling av trossamfunn. Erfaringen fra dette arbeidet i Norge vil også kunne gi en mulig retning på hvordan ECER kan bekjempe diskriminering i land hvor forskjellsbehandlingen er stor.

Styremedlem Kyrre Gram Franck

Styrets sammensetning

Brenda Lioris, Belgia

Giuseppe Barbera, Italia

Giuseppe Maiello, Tsjekkia

Inija TrinkūnienėΙ, Litauen

ωάννης Μπαντέκας, Hellas

Kyrre Gram Franck, Norge/Sapmi

Uģis Nastevičs (President), Latvia

President Uģis Nastevičs
Delegatene på #Ecer2023 Foto: Ecer
Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte