Sjamanistisk Forbund, et trossamfunn for hele deg

Sjamanistisk forbund har siden starten vært et trossamfunn som ønsker å fremme kjønns- og seksualitetsmangfold uten at dette har kommet ordentlig frem. Allerede i 2013 fikk vi retten til samkjønnede vigsler og viet vårt første samkjønnede ektepar i 2014. Likevel har ikke dette temaet vært løftet høyt nok opp på agendaen. Derfor er vi takknemlige for å få hjelp av FRI gjennom kurset Rosa kompetanse til å løfte dette temaet. Sjamanistisk Forbund ønsker å være et trossamfunn for hele deg.

Rosa kompetanse er et kurs som tilbys av FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

Temaet er å undervise, oppmuntre og støtte opp om gode rutiner for å inkludere alle i det vi driver med, uansett hva vi driver med. Forebygging, inkludering og likeverdighet er nøkkelord, og snakkeboblelogoen med teksten «Snakk trygg!» viser tydelig at alle stemmer skal og må høres - og lyttes til i trygge former.

 

Mathias fra FRI var invitert til å holde foredrag for Sjamanistisk Forbunds forstandere og seremoniledere om kjønns- og seksualitetsmangfold, en trygg og god foredragsholder.

Å møte mennesker på en god måte utgjør en stor forskjell for individet.

Kommunikasjonen må være inkluderende i sin grunnform. Selv om samfunnet har åpnet mye de seneste årene og mange heldigvis opplever mer aksept i dag, er det fremdeles ikke likhet.
Vi fikk høre at statistikken fortsatt er uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og at mange synes det er vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen, det være seg i arbeidsliv, familie, fritidsaktiviteter og livssyn.

Det er også viktig å ha i bakhodet at ingen av oss kan kreve å få vite noe om noen andre, det er alltid personene selv som avgjør hvor grensene går - hva og hvor mye de ønsker å dele og med hvem. Kjønnsidentitet er personlig, og en «definisjon» av kjønnsidentitet kan variere stort fra person til person.
Om en person ber oss om å bruke et spesifikt pronomen skal dette ønsket respekteres og etterfølges


FRI har fokus på oppmuntrende kompetanseheving, og tar utgangspunkt i at alle ønsker å gjøre en god jobb. Med bruk av humor og typiske uttrykk løftet Mathias opp et lite speil for flere av oss, og ga også mange konkrete forslag til formuleringer som favner flere.

Vi ble oppfordret til å tenke gjennom egne tanker, egen oppførsel, egne fordommer og forutinntatte holdninger. Hvordan ordlegger vi oss? Hvilke holdninger viser vi utad, selv om vi kanskje uttaler noe annet? Hva gjør vi for å vise at vi er inkluderende - både som personer og som forbund? Spørsmålene var åpne og til ettertanke for hver enkelt.

Kurset har satt i gang tanker hos den enkelte seremonileder og forstander, men også hos sjamanistisk forbund som organisasjon. Vi ønsker å igangsette prosesser som både tydeliggjør vårt standpunkt og gjør SF til et trossamfunn for hele deg.

https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte