Årets lotteri på Naturefest går til landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Som de aller fleste vet holder Sjamanistisk Forbund hvert år lotteri til inntekt for veldedige formål. Dette har blitt en godt etablert tradisjon hvor det lokale styret bestemmer hvilket formål det skal gå til. Det viser en fantastisk dugnadsånd at gjester, foredragsholdere, utstillere og publikum sammen bidrar med premier til lotteriet. Ikke minst det at vi sammen kjøper lodd til det samme lotteriet vi har gitt premier til. Tidligere mottakere er blant annet Stabburshella, Friendship Nepal og Charity bikers.

I år ble det solgt 880 lodd og formålet ble valgt til å være den lokale avdelingen av Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord. Det var tydelig at dette var et formål som publikum likte veldig godt. Vi fikk også inn masse fine premier, hovedpremien var en sjamantromme som ble laget på Naturefest av Jan-Erik Fjelltrommeren og Jim Flatjord. Sjamanistisk Forbund donerte materialene til denne.

Foto: Bibbi Onsrud

Styreleder i Sjamanistisk Forbund Oslo og Viken Lillian S. Eid overleverte inntektene til LFSS`s grunnlegger Lena- Maria Haugerud i en liten seremoni. Under overrekkelsen ble det også tid til en god prat om verdier. Det er lett å kjenne seg igjen i en god del av de verdier og tankesett LFSS er bygget på og mange av de gjenspeiler seg også i vårt eget etiske grunnlag.

Vi i LFSS – landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord vil si tusen takk for denne gaven og for at dere velger å sette fokus på forebygging av selvskading og selvmord. Dette er ikke hverdagskost for oss og det varmer at dere vil være med å gjøre en forskjell og å støtte arbeidet vi gjør, sier Lena-Maria Haugerud.

Gaven går til lokalt arbeid. ” Minnekonto for Jørn, Nannestad kommune. LFSS oppgir at pengene med tid og stunder skal være med i arbeidet mot en stor kampanje som jobber forebyggende i arbeidet mot selvskading og selvmord i videregående skolen.

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord LFSS ble stiftet i 2009 av Lena-Maria Haugerud. Siden oppstarten har LFSS hatt som formål å være en arena hvor personer som skader seg selv og deres pårørende kan få støtte og veiledning.  

Organisasjonen jobber for å fjerne stigma og skape mer åpenhet i samfunnet rundt selvskading og selvmordsproblematikk. LFSS driver i dag chattjeneste, hjelpetelefon og samtaler for personer som skader seg selv og deres familier. Alle hjelpetjenestene er gratis og alle i Norge kan benytte seg av dem, uavhengig av alder, kjønn eller bosted.

"Vår hovedoppgave er å lytte til brukerne. Hos oss skal alle oppleve å bli hørt, møtt og sett. Brukerne bestemmer selv hvor ofte de vil være i kontakt med oss, og hvor lenge de ønsker oppfølging, sier daglig leder i LFSS, Lena-Maria Haugerud.

Lange ventetider og et skjemavelde i psykiatrien utgjør en ekstrabelastning for mennesker som sliter fra før. Behovet for lavterskeltilbud er stort. LFSS mottar over 1000 henvendelser i året, men har dessverre kun ressurser til å besvare ca 50% av disse.

LFSS bygger på likepersonsprinsippet, noe som innebærer at de frivillige har egen erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk. Enten som brukere eller pårørende. Alle frivillige og ansatte har taushetsplikt og man trenger ikke henvisning fra fastlege.

LFSS gir også opplæring og veiledning av helsepersonell som møter våre målgrupper på sin arena, og jobber for synliggjøring av hjelpetilbud og forbedret tilgang på landsbasis.

Les mer på hjemmesiden til LFSS

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte