Sjamanistisk Forbund tilbyr skolebesøk

Flere og flere elever ønsker å skrive om eller få besøk av Sjamanistisk Forbund. Vi har tatt ønsket på alvor og laget et skalerbart undervisningsopplegg. Skalerbart i den forstand at undervisningsopplegget kan tilpasses en klasse eller en hel skole med varighet fra 2 skoletimer til en hel dag. Undervisningen kan dekke flere fagområder som historie og samfunnsfag, religionsfaget, musikk og naturfag. Alt etter tilpasset til skolens behov og klassetrinn. Elevene får også oppleve sjamanisme i praksis.

Undervisningsopplegget kan inneholde:

Teoretisk undervisning

 • Hva er sjamanisme
 • Hvilke typer av sjamanisme finner man i Norge
 • Samisk sjamanisme
 • Norrøn sjamanisme
 • Hvem kan bli sjaman
 • Hva er sjamanistisk forbund
 • Hvordan startet de?
 • Hvordan er de organisert ? 
 • Revitalisering av Norrøn og samisk sjamanisme
 • Seremonien. Hva er en seremoni og hvordan er de oppbygd.

Praktisk undervisning

 • Trommereise
 • Naturforståelse i et åndelig perspektiv (Utendørs)
 • Sjamanistisk seremoni (Utendørs) 
 • Urmusikk, finn din egen stemme
 • Lydmeditasjon/ Lydreise (Avspenning)

Om din skole ønsker dette send oss en epost så skal vi gjøre vårt beste for å finne en dato som passer for begge. Merk eposten med skolebesøk.

Tilbakemelding fra skoler som har hatt oss på besøk.

Tusen takk for fantastisk fint og stemningsfullt foredrag og undervisningsopplegg!

Jeg synes dette var veldig verdifullt, spennende og virkningsfullt. Elevene lærte masse og stilte interessante spørsmål og fikk veldig gode og innsiktsfulle svar. Så det ble både god undervisning og god dialog. Dessuten er alt dere tok opp, i tråd med gjeldende læreplaner og skolens intensjon om å jobbe for kulturforståelse og tverrfaglighet. Dere gjorde dette til en opplevelse og noe elevene kommer til å huske og som de kan ta med seg videre, både faglig og som mennesker. Naturfilosofi og bærekraft er dessuten temaer som bare blir mer og mer aktuelt i vår tid, så dette var midt i blinken.

Jeg gleder meg til å jobbe videre med tematikken og dere har vært til stor hjelp og inspirasjon!

Espen Solberg

Drammen videregående skole

Hei!

Vi er fornøyde med besøket fra dere. Foredraget var svært lærerikt. Dette synes både lærere og elever. Elevene fikk stille spørsmål underveis, og de fikk gode svar. Elevene satt igjen med mye ny informasjon om sjamanisme, og fikk et svært godt inntrykk av religionen. Dersom det er noe mer dere ønsker å vite, bare ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Hilde Jørnsdatter Jacobsen

Lektor med tilleggsutdanning

Studiespesialisering - Andøy vgs

Besøket har gjort inntrykk. Elevene har fått mye å tenke på i etterkant av undervisningen og jeg hørte da de diskuterte opplevelsene med hverandre. Det var nettopp beskrivelse og filmene av ritualene som har gjort størst inntrykk og selvfølgelig da vi skulle lukke øyene og høre på trommelslagene.

Tusen takk for et kunnskapsrikt undervisningsopplegg.

Anna Heggelund - Kvaløya videregående skole

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte