Ravneflagget vaier hos Sjamanistisk forbund

Ravneflagget vaier hos Sjamanistisk forbund. Ravneflagget er et initiativ fra Nordic Animism og Rune Hjarnø Rasmussen. Symbolet har lang historie her i Norden. Symbolet står i dag for revitalisering av vår animistiske og sjamanisistiske arv. Hvor ravnen ses på som et felles symbol for alle som driver med sjamanisme og animisme. Dette budskapet om å ta symbolene tilbake støttes helhjertet av Sjamanistisk Forbund.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte