Månen

At månen har hatt stor betydning for våre forfedre finnes det liten tvil om. Månefasene påvirker alt liv på samme måte som den påvirker havet. Den Norrøne befolkningen kalte måneguden for Mani og Samene kalte månegudinnen for Mano, Manna eller Aske. Hun ble tilbedt i tiden rundt nymåne og spesielt på vintersolverv. Den Norrøne befolkningen regnet månedene fra nymåne til nymåne. Det finnes mange sagn og mytologi rundt månen i både Norrøn og Samiskhistorie. Begge var naturnære religioner og derfor påvirket av rytmene i naturen. Så viktig var månefasene for folk at de la opp høsting og jakt etter dem.


Alle vet at månen påvirker havet og det er ofte gode fiske-perioder like etter nymåne og fullmåne. Ved hugges alltid på voksende måne her nord. Ved som er høstet på «veksarmåne» brenner bedre og tørker mye fortere. Man slaktet heller aldri på minkende måne, da ble kjøttet fort skjemt og forsvant i gryta.


De aller fleste som arbeider i politi eller redningstjeneste vet at ved fullmåne så blir folk litt viltre av seg og det er ofte travle netter for dem. Mange sliter også med å sove rundt fullmåne. For de som ikke kjenner så godt til disse rytmene kan det at månen påvirker oss være både skremmende og ukjent. Det er slettes ikke uvanlig at konflikter, uro eller psykiske problemer manifesterer seg,eller blir sterkere i tiden rundt fullmåne. At man er mer i balanse ved nymåne.


For oss som finner det hellige i naturen er ikke dette noe underlig, men en del av naturens sykluser. For oss er den åndelige verden og den vanlige verden like ekte og viktig. Ved nymåne starter vi en syklus,ett mål eller ett prosjekt som når sin høyeste energi og kulminerer ved fullmåne.  Man kan si at vi både lever og utøver vår tro i takt med naturens rytme. Nymåne i det sjamanistiske regnes forøvrig ikke på samme måte som når kalenderen angir nymåne (Den dagen kalles forøvrig svartmåne av mange)Men fra den første månesigden er synlig. Altså omtrent en dag etter.


Ved å feire naturens egen rytme blir man endel av naturen og man får også en større forståelse for seg selv og åndskreftene i naturen. I gamle tider ble disse skikkene holdt i hevd og det gjør de også idag. Det er mange som har ritualer ved nymåne og ved fullmåne.

  • Svartmåne er en tid for hvile og da bør man avstå fra ritualer
  • Nymåne er et godt tidspunkt for å starte prosjekter, ritualer og bønn for hva du ønsker deg og sette deg mål
  • Vokser månen så trekker du ting til deg og inn i ditt liv.
  • Ved fullmåne er energien på sitt høyeste, dette er også tid for å gå i seg selv og utføre ritualer for alle mål. Det er også en tid for at du kvitte deg med ting du ikke lenger trenger. ( Enten det gjelder det fysiske, mentale eller åndelig) 

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis

Mer fra "

artikler

"

Se alle
artikler
02
.
07
.
2024
0
Sjeletap
artikler
19
.
06
.
2024
0
Nordisk Åsatru
artikler
27
.
03
.
2023
0
vakttelefon
artikler
28
.
09
.
2020
0
Reinens horn
artikler
12
.
08
.
2020
0
Månen
artikler
25
.
05
.
2020
0
Svettehytte