Offentlig godkjent vielsesrituale

Bryllupsseremoni Sjamanistisk Forbund

En bryllupsseremoni i Sjamanistisk Forbund vil utarte seg todelt. Først en forberedende seremoni for de utvalgte i samarbeid med Forstander som utføres i forkant av bryllupet. Deretter kommer selve bryllupsseremonien som utføres på bryllupsdagen.

Forberedende seremoni:

I forkant av denne har brudeparet fått oppgaven å skrive en personlig tale til hverandre. Videre skal brudeparet utarbeide 7 stegs løftene til selve bryllupsseremonien.

Denne forberedende seremonien er todelt: en praktisk og en seremoniell del.

Praktisk:

 • Gjennomgang av vielses seremoni
 • Gjennomgang av juridiske papirer, deriblant prøvingsattest


Seremoniell:

 • Opplesing av dikt

Reisen

Kjærlighetsreisen, heter det. Vi er alle underveis. Vi er alle på vei til noe, og også fra noe.

Kjærlighetsreisen. – Hvor er du på vei? Skal vi gå sammen?

Min kjærlighetsreise er ikke slutt. Men jeg er godt i gang. Jeg har begynt, og jeg har funnet en retning.

– Vent, sier du. – Jeg vil være med. Jeg vil gå den samme veien.

Ja, det kan du gjøre, hvis du vil. Du kan la deg inspirere. Men helt den samme reisen blir det ikke, for vi er forskjellige. Alle er vi forskjellige. Det er viktig å vite.

Men, du, min venn! – Følg hjertet ditt!

Hjertereisen, den har begynt også for deg. Hjertet ditt slår og slår. Det vil vise deg vei!

– Geir Ålien

 • Trommereise
 • Brudeparet holder sin personlige tale til hverandre med Forstander som vitne
 • Lage flette sammen som skal brukes i vielsesseremonien: Denne fletten skal inneholde hår fra bruden og brudgommen, ulltråd, sølvtråd pluss eventuelt annet personlig som symboliserer deres vennskap og kjærlighetsforhold

Bryllupsseremoni:

 • Preludium
 • Prosesjon
 • Velkommen
 • Renselse
 • Kalle inn i 7 retninger
 • Brud og brudgom løfte
 • Ildtenning
 • 7 stegs seremoni
 • Fletteseremoni
 • Velsignelse av ringer
 • Avsluttningsbønn
 • Erklæring av giftemål

Preludium:
Fritt valg av musikk eller på annen måte å markere at bryllupseremonien starter.

Prosesjon:
Tradisjonell: Brudgom og forlover kommer, etterfulgt av eventuelt brudepiker/gutter, deretter brudens forlover, og til slutt bruden.

Velkommen:
Forstander ønsker brudeparet/følget og selskapet for øvrig velkommen til sjamanistisk bryllupsseremoni.

Renselse:
Rens brudefølget med salvie el med bruk av ørn/kondorfjær eller fjærvifte. Komponer gjerne egen røkelsesblanding. (Brudefølget stiller seg i en sirkel med brudeparets ansikt vendt mot øst. Start rensing med bruden, deretter brudgommen, brudens forlover og brudgommens forlover, følg på videre med eventuelt andre i følget)

Kall inn de 7 retninger:
Ansiktet mot retningene når de kalles inn. Hold fram armene mot retningen og bruk rasle for påkalle oppmerksomheten til kreftene i hver retning.

1. Øst: Velsign denne forening mellom (navn brud og brudgom) med gavene fra øst, stedet på livets hjul hvor vi entrer inn i denne verden, med åpenhet og pust, hjertets kommunikasjon og renheten i sjel og kropp. Fra øst mottar dere gaven en ny begynnelse med oppgangen av hver soloppgang og forståelsen av at hver dag er en ny mulighet for vekst og muligheter.

2. Sør: Velsign denne forening mellom (navn brud og brudgom) med gavene fra sør, hvor sola står på sitt høyeste punkt på himmelen og er elementet for ild og representerer energi, lidenskap, kreativitet og varmen i ett kjærlig hus. Fra den indre ilden genereres dere lys som dere skal dele med hverandre, selv i de mørkeste tider.

3. Vest: Velsign denne forening mellom (navn brud og brudgom) med gavene fra vest, retningen for mot og kraft. I giftemålet gir dere absolutt tillitt til hverandre og løfte om å holde hjertene åpne i tunge som i gode dager.

4. Nord: Velsign denne forening mellom (navn brud og brudgom) med gavene fra nord, med deres ånd og visjonen om kommende tider. Elementene er de himmelske kropper, måne og stjerner som snakker til oss på vår evige felles vandring. Velsignet være at dere hører guidingen fra deres forfedre og åndehjelpere.

5. Moder Jord: Velsign denne forening mellom (navn brud og brudgom) med Moder Jords elementer, som gir oss næring, fruktbarhet og sikkerhet. Moder Jord vil fø dere og berike dere, hjelpe dere med å bygge ett stabilt hjem, hvor dere alltid kan vende tilbake.

6. Skaperkraften, du er kjent under mange navn. Velsign dette paret i deres kjærlighetsforpliktelse når de går sammen i sinn, kropp og ånd.

7. For den 7 retning: retningen innenfor deres hjerte, deres sjel, deres ånd. (navn på brud og brudgom) Jeg gir dere begge hellig vann i deres hender for å hedre deres ånd, deres kjærlighet som har brakt dere hit i dag. Må deres kjærlighet og lykke gro som sødmen i dette hellige vann. Pust inn dette øyeblikks sødme.

 • Tøm noen få dråper av det hellige vann i brudeparets hender. Brudeparet gnir hendene sine sammen deretter klapper 3 ganger for å bli velsignet av de 3 verdener ( Oververden, underverden og denne verden). Deretter plasserer de sin høyre hånd på hverandres hjerter.

Brud og brudgom sier følgende til hverandre:

Brudgom: (navn på bruden) jeg legger min pust til din pust, slik at våre dager vil vare lenge på jorda, for at dagene til vårt folk vil vare lenge og at vi vil få fullføre våre veger sammen. Måtte Moder Jord velsigne oss med liv og velsign våre barn. Måtte vår far velsigne oss med kreativitet og visjoner. Måtte våre livsveger oppfylles.

Brud: (navn på brudgom) jeg legger min pust til din pust, slik at våre dager vil vare lenge på jorda, for at dagene til vårt folk vil vare lenge og at vi vil få fullføre våre veger sammen. Måtte Moder Jord velsigne oss med liv og velsign våre barn. Måtte vår far velsigne oss med kreativitet og visjoner. Måtte våre livsveger oppfylles.

Tenne den hellige ild:
Bålpanne eller bålplass er forberedt og tennes av brudeparet foran brudeselskapet.

7 stegs sirkelen:
Brud og brudgom har forhåndskrevet sine løfter for hver av de 7 stegene de går rundt ilden med sola mens de holder i en metallring For hvert steg de tar avsies et løfte fra hver av dem. Brudgommen tar første steg og avsier så sitt løfte, bruden følger på og gjør det samme inntil alle 7 stegene er tatt.

Eksempel på løfter:

Steg 1: NN: Vi skal nå og for alltid dele rollen av å opprettholde en positiv, tålmodig og kjærlig plass for vår familie.

N: Dette er min forpliktelse til deg. Sammen skal vi skape en positiv, tålmodig og kjærlig atmosfære i vårt hjem og familie. Må skaperen velsigne deg.

Steg 2: NN: Nå har vi gått til steg 2. Jeg skal elske deg aleine som min kone. Jeg vil fylle ditt hjerte med styrke og mot. Må skaperen velsigne oss i våre løfter til hverandre.

N: Jeg vil også fylle ditt hjerte med stryke og mot. Må skaperen velsigne oss i våre løfter til hverandre.

Steg 3: NN: Nå har vi gått 3 steg sammen. Vår kreativitet og engasjement skal vokse sammen med oss. Måtte vi oppdra våre barn vel og måtte de leve lenge. Måtte skaperen velsigne deg.

N: Jeg elsker deg, og deg aleine som min mann. Jeg vil heretter behandle alle andre menn som mine brødre. Jeg vil elske deg for alltid, det er min forpliktelse overfor deg.

Steg 4: NN: Det er en velsignelse at vi nå har gått til det fjerde steg sammen. Du har bragt noe hellig inn i mitt liv, må skaperen velsigne deg.

N: I alt hva livet vil gi oss lover jeg å være medfølende og elske deg gjennom alt.

Steg 5: NN: Vi har nå kommet til det femte steg. Må skaperkraften la oss leve bevisst hele livet gjennom. Må skaperkraften velsigne deg.

N: Jeg vil alltid ta del i både dine gleder som i dine sorger. Din kjærlighet gjør meg lykkelig.

Steg 6: NN: Ved å gå seks steg sammen har du bragt meg stor lykke. Jeg skal fylle ditt hjerte med kjærlighet, lys og fred, igjen og igjen. Må skaperkraften velsigne deg.

N: Skaperkraften velsigner deg. Måtte jeg fylle ditt hjerte med kjærlighet, lys og fred. Jeg lover at jeg alltid vil være med deg.

Steg 7: NN: Min kjærlighet, nå som du har gått de syv steg med meg, vil vår kjærlighet og forpliktelse ha blitt sterkere og uatskillelig. Vi har nå erfart en spirituell forening. Jeg gir meg helt og holdent over til deg. Måtte vårt ekteskap vare for alltid.

N: Etter skaperkraften og forfedres lov er jeg nå din kone. Alle løfter jeg har gitt deg, har jeg gitt med et rent og gledelig hjerte. Alle åndene er vitne til vår forening. Jeg vil være her for deg. Jeg vil elske deg.

Valgfritt: Forlovere gir brudeparet et bryllups teppe/duk og bryllups vase fylt med vann, hvorpå både brud og brudgom drikker av denne.

Nedgraving av flette under et tre , samt spørsmål fra forstander
På forhånd har brudeparet laget en flette med hverandres hår, ulltråd, sølvtråd og ting som symboliserer vennskapet og kjærlighetsforholdet mellom dem.

Innvie fletta ved å sveipe vann med den over brudeparet, begynn med hodet, ned til hjertet, armer, mage, bein og føtter. Forstander: Vil du NN inngå ekteskap med N og ta han/henne som din ektefelle? NN: «Ja». Forstander: Vil du N inngå ekteskap med NN og ta han/henne som din ektefelle? N: «Ja» Forstander holder opp fletten: Dette er ett symbol på deres felles fremtid som jeg overgir til Moder Jord for hennes velsignelse. Måtte hun gi dere av sin overflod. Fletten graves ned.

Velsignelse av ringene:
Forstander: Dere har nå tatt 7 stegs sirkelen og nå er tiden inne til å gi hverandre ringene som representerer de 7 stegene. Ringenes sirkel representerer også symbolet for sola, jorda, universet, helhet, perfeksjon, fred og forening. Lik sirkler har deres ringer ingen begynnelse og ingen ende. De er bevis for det voksende forhold som dere har kommet hit for å bekrefte og feire.

-Brud og brudgom bytter ringer samtidig som de kan se noe fra hjertet hvis de ønsker.

Forstander: Kjærlighet gitt av fri vilje har ingen begynnelse og ingen ende. Måtte disse ringer alltid minne dere på de løfter dere her har gitt og som vi har bevitnet.
-Forstander velsigner paret med ørnefjæra ved å plassere den på hvert hode, hjerte, mage og på ringhånda som de holder hverandre i.

Innhenting av forfedrenes velsignelse
Forstander reiser til forfedrenes landsby for å hente velsignelse fra dem. Forstander sier noen ord fra forfedrene.

Erklæring av giftermål:
Forstander: Og nå etter å ha hørt løftene inngått mellom (navn på brudeparet)
Bevitnet av venner, familie, forfedrene,
Moder jord, alle kreftene i himmelretningene og vår skaper, er det vår store glede og erklære (navn på brudeparet) som rette ektefolk.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis