Varsel om årsmøte 28/6 kl 12:00

Varsel om Årsmøte i Sjamanistisk Forbund. (Kun for medlemmer)

Tid: Søndag 27.06.2020 kl 12:00 ( kan bli forandret noe )
Sted : Digital plattform- godkjent av Brønnøysundsregisteret


Saker som ønskes tatt opp på landsmøte må være styret i hende innen 27. Mai 2020.

Fullstendig saksliste sendes ut senest den 13.Juni 2020.


Saker sendes til: sjamanforbundet@gmail.com
Foreløpig Saksliste :
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og protokollfører
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning
5. Godkjenne regnskap for perioden
6. Vedta budsjett
7. Valg av styre og valgkomite
8. Innkomne forslag
9. Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallag, samt vederlagssatser

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis