Til Minne om Arthur Sørensen

Vi minnes Arthur, noen få ord som langt fra dekker ett helt liv. Hold ilden levende!

Tekst av Kjell H Silkoset, Blaker 25.03.2020


Vi tenner i kveld ett Lys til Minne om vår alles venn Arthur Sørensen som i kveld, 24 Mars 2020, har tatt veien over til en annen dimensjon. Han ble født i 1950 og hadde sin oppvekst i Bergen, og Bergen slapp aldri taket i Arthur og han beholdt sin dialekt selv i en omstreifende tid. I 1985 dro han over til USA og Shaman utvikling hos Michael Harner. Michael dannet teorien om en sjamanistisk bevissthet som ofte benevnes som den moderne sjamanisme. Arthur ble i 1985 som første skandinav innviet der i moderne sjamanisme. Arthur tok med seg sin erfaring og lærdom denne tiden og hold mange seminarer og kurs i temaet. Tidligere hadde Arthur jobbet i bokbransjen og tilegnet seg en ganske så bred kunnskap og kontakter igjennom å utarbeide et katalogisering system for sjangere innen alternative retninger. Han fikk også utgitt sin egen bok «Sjamanens Hjerte « som er en samling notater og tanker han hadde hos Harner. Boken er på ny nå utgitt og er en lettlest bok hvor jeg hadde mange igjenkjennende erfaringer, noe jeg tenker flere lesere som å er nysgjerrige på sjamanisme å vil ha. Jeg var heldig og fikk bli bedre kjent med Arthur det siste året, ett år som dessverre ble preget av sykdom og kreftbehandling. Arthur er kjent i Sjamanistisk forbund som forstander I Bergen og Hordaland fra 2013 og fikk Sf høyeste utmerkelse, æresmedlem i 2017.Sjaman er en betegnelse gitt til en person som er satt til å ivareta åndelige opplevelser og veilede stammefolk, Sjamanisme er ofte definer som en naturreligion og har tradisjoner mer  en 20000 år bakover i tid. Så det forbildet Arthur har vist igjennom å ha drømmer og planer de årene han fikk holde på står det respekt av. Som nevnt holdt han kurs og workshop til høsten 2019 i Lillestrøm, hadde planer og kontakter i Spania, Grand Canaria hvor den store drømmen var å etablere et sjamanistisk senter og helsesenter. Han nevnte stadig sin bror som har leilighet der nede som han kunne benytte, og brorens skeptiske holdning « er det nå no pæng i dette da???» Noe som ikke virket å ha veldig innvirkning på Arthurs filosofi og fokus. Sist vi pratet prøvde han se fremover med løsning veksle mellom bo hos venner i Lillestrøm området, og Grand Canaria. Avhengig av cellegift behandling og oppfølging av kreften. Bergen trakk å i han, og kontaktnettverket der ønsket han over som venn og kursholder.

Når jeg her sitter og skal få ned noen tanker og ord fra den korte tiden jeg rakk få sammen med Arthur, takket være vår felles interesse i sjamanisme, må jeg få uttrykke min takknemlighet for de samtaler vi rakk. Han levde etter sjamanistiske tanker om å bruke tiden sin på best mulig måte, ta vare på sin egen ingriditet gjennom tanker, ord og gjerninger. Siden nyttår har jeg en følelse av at mer og mer av hans oppmerksomhet retter seg mot veien videre etter dette livet. Kreften og behandlingen av den krevde mye, han ba meg ta han med i SF nymåneseremoni og trommereiser da han ikke hadde krefter selv til og fysisk delta. Så i kveld og i kvelder fremover vil du være med i ånden i seremonier og trommereiser. 


Fred over minnet


Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis