Foredrag og temakvelder

Foredrag og temakvelder

Sjamanistisk Forbund kan også arrangere foredrag og temakvelder etter nærmere avtale. Dette kan være på skoler, samfunnshus eller forsamlingslokaler der du bor. Vi tilpasser innholdet etter behov og ønsker. Vi må selvfølgelig ta smittevernhensyn og forholde oss til de enhver tid gjeldende regler og forordninger. Ett typisk skoleforedrag tar f.eks. 1-2 klokketimer.


Lydreise/ healingseremoni

Sjamanistisk Forbund kan også komme å holde lydreise/healingseremoni i samme type lokaler. Dette er en av de mest populære aktivitetene vi har når vi deltar på messer og mange får ikke plass. 


I begge tilfeller vil det være en liten sum i inngangspenger for å dekke leie av lokale og reiseutgifter. Det er en fordel om det kan ordnes med overnatting. 

Om du er interessert i dette og kan tenke deg å legge litt til rette for oss. Ta kontakt på 

sjamanforbundet@gmail.com og merk eposten med “Aktivitet”

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis