Utlysning av forstanderstilling i Hordaland

Vår forstander i Hordaland, Arthur Sørenssen går av med pensjon. I den forbindelse søker vi etter ny forstander.
En evt. ny forstander vil måtte oppfylle en del kriterier og vil bli vurdert i en prøveperiode av forstander kollegiet.

Følgende kriterier stilles:

  • Fylt 23 år
  • Minst 5 års erfaring som utøver av sjamanisme og personlig egnethet.
  • Gjennomgått i løpet av prøveperioden grunnkurs i sjamanisme i regi av SF samt seremonilederkurs. (Alternative løp kan vurderes særskilt)

Videre vil en blivende forstander vurderes samlet av forstanderne etter følgende kriterier vedtatt på forstandermøtet:
Vi skal vurdere en forstander etter følgende kriterier:
Vurderingen vil måtte gjøres på ett spirituelt og åndelig plan selv om også evnen til å forstå kravsett fra myndigheter vil være et tema. Vi har satt opp følgende punkter som vi har valgt å utdype:

  • Forenklet vandels attest. En blivende forstander må i løpet av 30 dager etter levert søknad ha innlevert forenklet vandels attest
  • Utvise egnethet i en prøveperioden 6 mnd og la seg observere av forstander. Evaluering etter 3 mnd.
  • Med egnethet menes egnethet i forhold til formålsparagraf og sjamanistisk forbunds ideologi. Dette vurderes også opp i mot evnen til å skille mellom egen virksomhet og virke i SF
  • Empati og ydmykhet ses her som ett direkte resultat av egodød og viljen til å sette andre foran seg selv.
  • Holdninger, viljen til å lytte og lære noe nytt. Evnen til å sette grenser
  • Ansvar, forståelse av juridisk ansvar. Ansvar for å opptre på en slik måte at det inngir tillit. Ansvarlighet og forståelse ovenfor taushetsplikt. Ikke utnytte sin egen stilling. Innsikt og forståelse av etiske spørsmål og problemstillinger.
  • Lese og forstå «Forstandere i trossamfunn».

Forstander vil bli evaluert over en 6 måneders periode, med en oppfølgning etter 3 måneder.

Søknadspapirer fås ved henvendelse til hovedstyret på sjamanforbundet@gmail.com

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis