Velkommen til Jerv og Brennesle måne på Andebu

Sjamanistisk Forbund Vestfold .ønsker velkommen til jervens og brenneslens måne, jerven er budbringeren mellom åndene og oss. Vi lar jerven ta oss med på en reise til åndeverdenen. Jerven kan hjelpe deg å forstå ditt innerste vesen, essensen av den du er. Den gir deg kraften du trenger til å forstå og nå dine personlige mål. Kraften til å gjøre det som er nødvendig for å nå frem dit du skal. Jervens måne handler om å lære seg å utnytte de ressursene du har blitt tildelt fullt ut, og kraften til å aldri gi opp for å nå dine spirituelle mål.
Brenneslen er en urt med kraftig «blodrensende» egenskaper. Brennesle er en plante som har vært verdsatt og brukt fra langt tilbake i tiden. Det vet vi ved at det ble funnet en bunt neslestengler i restene fra Kvalsundbåten fra omkring år 500 e.Kr., og Osebergdronningen hadde også nesle med seg i skipet.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis