Sommersolverv og fullmånefeiring ved seremoniplassen i pølseskogen

Denne seremonien holder vi ved SF-Lavooen. Den finner du nede i skogen langs ved veien inn til Husmokroken, Blaker. Du må regne med og gå noen hundre meter ned en traktorvei, Bilen setter du fra deg langs med Husmoveien. Pakk med deg noe sitteunderlag, varmt drikke og pølser ol. Etter seremonien åpner vi det sosiale rommet hvor det er rom for den gode samtalen og bespisning. Husk Kle deg godt. Har du lommelykt ol er det en fordel.
Kommer du i bil fra Lillestrøm, holder du rv 170, kompveien mot Bjørkelangen, etterhvert kommer du til en avkjørsel merket Harkerud, opp til venstre. Den veien følger du til den ender i et T-kryss, der tar du til venstre rv171 mot Sørumsand. Følg den veien noen hundre meter, så kommer det ett åpent jorde og en gård på venstre side. der er det en avkjørsel til høyre du skal inn. Feiring bruk har en grusgrop der "Armoen". følg Husmoveien innover ca 300 m. Traktorveien/stien får du da på venstre side og du parkere langs ved veien.
Kommer du gjennom Sørumsand, holder du rv171 mot Bjørkelangen, forbi Joker butikken på Hogstfeltet, Husmoveien kommer da til Venstre etter sletta over jordene. Det går buss til Joker butikken, Hogstfeltet. Kommer du med buss er det greit og skrive det her på arrangementet slik at eventuelt kan bli plukket opp og kjørt den siste biten.

Denne magiske dagen der det blir plukket markblomster i en drøm om å få se sin elskede om natten .
Kjenne denne dagen med boble hjerte i magi .
Den mannlige energien (lyset) lyst opp mørket.
Når morjord ligger på sitt vakreste, omfavner farlys henne og gjør henne vakrere enn noen gang.
La oss møtes i skogen, for å feire sommersolverv, og Junis fullmåne
Seremonien vil bli holdt av sjamanistisk forbund seremoni ledere under opplæring .
Ha med:
Offergave
Ved til bålet
Noe å sitte på
Noe å bite i og drikke, så får vi ha en hyggelig stund rundt bålet etter seremoni.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis