Årsmøte Sjamanistisk Forbund

Hei alle !Årsmøte i Sjamanistisk Forbund for 2023 blir den søndag 15.oktober 2023 Kl 15.Grunnet lange avstander blir årsmøtet på digital plattform,med digital avstemming i forkant av møtefjennomføringen, dette kommer vi tilbake til.Til valg er Styreleder, nestleder og styremedlem.Kun hovedmedlemmer er stemmeberettiget.Vedlagt denne eposten er :SF Årsberetning 2022.pdf Foreløpig saksliste til Årsmøte 2023 for Sjamanistisk ForbundogSF Årsberetning 2022.pdf Årsberetning for 2022Dokumentene er i PDF format,og skulle du ha problemer med å lese det, kan du laste ned Acrobat Reader, gratis ,via denne linken : https://acrobat.adobe.com/no/no/acrobat/pdf-reader.html

Link til møtet blir sendt på epost til alle medlemmer i god tid før møtet.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis