Vi hilser sola tilbake i Tromsø

Når sola kommer tilbake så er det en tradisjon at man hilser Beaivi ved å ofre smør på trestammer der de vender mot sola (tradisjonelt ble det gjort på portstolper, stabbur eller på gammeveggen som vendte mot sola) Smøret ofres for at sola skal få kraft til å vende tilbake og igjen gi varme og liv til mennesker, dyr og planter. Denne dagen kan man også be om hjelp til skader og skavanker ved å vise frem disse til solguden og be om hjelp. Det er mange mysterier rundt Beivváš nieida

Ta med deg en vedpinne til bålet og litt mat som kan deles i ett hellig måltid etterpå. Husk å kle deg godt. Ta gjerne med deg egen tromme, stemme eller rytmeinstrument til fellestromming etter seremonien. VI møtes i Bukta

Kartlink finner du her https://kart.gulesider.no/m/5BcOp

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis