Vi møtes ved bålet,Halden

Det blir en tromme kveld rundt bålet. Oppe ved Gyldenløve er det en bålplass.
Ta med en vedpinne til bålet og om du trenger mat og drikke står du for det selv.
Det hellige rom åpnes og retningene inviteres.
Det blir trommereise.
Corona regler er i hevd.
M vennlig hilsen
Jan-Erik Fjelltrommeren Gravdahl

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis