Høstblotfeiring i Tromsø -Festival

I regi av Sjamanistisk Forbund arrangerer vi «Høstblot» helga 22.-24. september 2023 for å feire høstjevndøgn som er lørdag 23. september i år. Arrangementet vil finne sted i området ved «Gutta på Skauen» i Tromsdalen mye fordi vi ønsker at denne samlingen skal være et litt tilbake-til-naturen-arrangement hvor vi skal fjerne oss litt fra støykilder og uromomenter og tilbringe tid i felleskap ute i naturen. Vi forutsetter at deltakerne har med telt og det de trenger for å klare seg i leiren vi etablerer gjennom hele helga.

En bærende tanke er at deltakerne selv er med å lage arrangementet og å gjennomføre arrangementet. Det betyr feks at du må regne med å være bålvakt noen timer gjennom natten for å bidra til å holde seremonibålet levende gjennom hele helga. Og vi ser gjerne at du bidrar med noe du har interesse av å dele med oss andre gjennom samlingen.

Det foreløpige programmet for helga er :

Fredag 22. september

18.00 - Åpningsseremoni

Lørdag 23.september

18.00 Høstjevndøgnseremoni

Søndag 24. september

14.00 Avslutningsseremoni

Det er også plass til en workshop eller to som kan gjennomføres så om du har forslag til hva det kan være tar vi gjerne i mot tips.

Det legges også opp til noen guidede trommereiser / meditasjoner lørdag og søndag.

Det endelige programmet vil bli presentert på et senere tidspunkt.

Det vil også være et begrenset antall plasser så vi vil gjerne ha en bindene forhåndspåmelding til arrangementet.Det vil bli en deltakeravgift og vi kommer med mer informasjon om dette snarlig.

Dette er et rusfritt arrangement !

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis