Fullmåne i Naustdal

Vi regner med 1-2 timers seremoni, med trommesreise.Blir været bra, har vi hele eller deler av seremonien ute med bål.Jerven er budbringer mellom åndene og oss.Vi lar jerven ta oss med på en reise til åndeverdenen.Jerven kan hjelpe deg å forstå ditt innerste vesen, essensen av den du er.Den gir deg kraften du trenger til å forstå og nå dine personlige mål.Kraften til å gjøre det som er nødvendig for å nå frem dit du skal.Jervens måne handler om å lære seg å utnytte de ressursene du har blitt tildelt fullt ut,og kraften til å aldri gi opp for å nå dine spirituelle mål.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis