Hovedlærerne sjamanistisk konfirmasjon

Knut Fuglesteg har med seg livslang kunnskap om naturen og fikk tidlig i sitt liv en innvielse og overlevering av tradisjonell sjamanistisk kunnskap. Som reingjeter og fjellguide har han levd i tett kontakt med naturen og det som bor der. Han er forstander i Sjamanistisk Forbund og sitter også i hovedstyret.

Jan-Erik Fjelltrommeren Gravdahl jobber til daglig som terapeut i helsevesenet og har tatt med seg denne erfaringen inn i sitt virke som forstander i Sjamanistisk Forbund. Han er også initiert i den Meso-Amerikanske temazcal (svettehytte) tradisjonen gjennom flere år og har i dag 8 års erfaring med svettehytten. Jan-Erik er også forstander i Sjamanistisk Forbund og sitter i styret for SF Innlandet.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis