Ravneflagget vaier hos Sjamanistisk forbund

Ravneflagget vaier hos Sjamanistisk forbund. Ravneflagget er et initiativ fra Nordic Animism og Rune Hjarnø Rasmussen. Symbolet har lang historie her i Norden. Symbolet står i dag for revitalisering av vår animistiske og sjamanisistiske arv. Hvor ravnen ses på som et felles symbol for alle som driver med sjamanisme og animisme. Dette budskapet om å ta symbolene tilbake støttes helhjertet av Sjamanistisk Forbund.

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis