Presentasjon av hovedstyret

Christoffer S.Eid
Leder

Jeg er nyvalgt styreleder i Sjamanistisk forbund, her er litt informasjon om meg.
Jeg er 41 år, samboer og har fire barn.
Jeg har alltid hatt en stor glede av å være i og samhandle med naturen.
Jeg har aldrifunnet meg til rette i noe system for religiøs utøvelse.
Min vei inn i sjamanisme var igjennom håndverk, da jeg gikk på ett trommemakerkurs,
og har vært trommemaker i mange år.
Jeg åpnet meg for at det er mer mellom himmel og jord enn det man kan se,
men også kunne finne noe håndfast å tro på.
Man kan se at det er krefter som jobber på jorda, og jorden gir næring til oss mennesker.
Jeg er utdannet offiser i Forsvaret, jeg ble omskolert til rørlegger da forsvaret skulle nedbemanne,
deretter er jeg omskolert igjen til Ingeniør.
Jeg jobber i dag som Prosjektleder,
Jeg er veldig opptatt av struktur og orden, og evner å finne gode løsninger hurtig.
Jeg har vært med på hele reisen til forbundet frem til i dag.
Jeg har siden 2013 sittet som styreleder i Sjamanistisk Forbund Oslo og Akershus.

Jeg har i tillegg vært med i flere verv og undergrupper i Sjamanistisk forbund, som
utenlandskontakt – nå leder i utenlandsgruppen (hvis mandat er å være bindeledd
mellom SF og meningsfeller i utlandet. Tilsvarende organisasjoner i utlandet),
Jeg har representert SF i European congress for ethnic religions (ECER).
Jeg har vært mangeårig medlem av arrangementskomitéen til Årssamlingene.
Jeg er seremonileder i SF, og kan utføre alle seremonier utenom vielser.
Jeg mener det underliggende i alle mennesker og naturen er sjamanisme. Jeg mener
den er flere urfolk som trenger anerkjennelse i Norge: norrøne, samiske, kvener og
alle av ur opprinnelse. Felles for all var gudene med forskjellige navn, så hadde de
funksjoner. På lik linje som kraftdyr, så var gudenes funksjoner en måte å kunne
hente kraft/ hjelp til å utføre hverdagsoppgaver og mer krevende oppgaver. Jeg
jobber aktivt for å øke bevisstheten om naturen og naturlige måter å leve på. Jeg
mener bevisstheten rundt sjamanisme må økes i Norge, også øke bevisstheten på
vår opprinnelse. Erkjennelsen av at vi i likhet med andre vesener på jorden er del av
det samme kretsløpet, og må spille mer på lag. Jeg vil jobbe for fortsatt vekst via
bevisstgjøring, og samarbeid.

Jeg ønsker til å bidra til at SF oppnår generisk vekst basert på potensialet som kan
løses ut ved kontinuerlig og taktfast arbeid for å bevisstgjøre folk om hva vi står for.
Ved å avmaskere tabuer og ‘’ufarliggjøre’’ myter og tanker om sjamanisme generelt.
Christoffer S.Eid

Knut Fuglesteg
Konstituert nestleder

Jeg heter Knut , er pensjonert buss sjåfør og er 66 år ung. Jeg er da forstander for Oppland SF
Mine dager brukes nå til mye healing,husrens og alt som har med sjamanisme å gjøre.
Oppland SF var ett av de første fylkeslaga og visjonen fremover er jo å bygge det videre.
Gjennom å bygge SF sterkt lokalt har jo det ringvirkninger utover.

Min vei inn i sjamanismen startet så langt tilbake som jeg husker.Mit første minne er at jeg lurte på hvorfor en gammel mann satt på en benk når har var gravlagt uke før.En ørefik og streg beskjed om aldri å snakke om slikt gjorde at jeg ikke snakket til mor og far men en gammel sørsame forsto og vi ble gode venner
Som 9 åring fikk jeg min neste mentor og 18 år fikk jeg en «overlevering».
Jeg, som de fleste andre har jo prøvd å være «normal». De værste 2 min av mitt liv. .
Da SF ble kjent for meg var det en stor lettelse.
Endelig

Knut Fuglesteg

Gunn-Evy Olafsdatter Håkaby

Mitt navn er Gunn-Evy Olafsdatter Håkaby og jeg bor og jobber i Tromsø og har vært medlem i SF siden 2013.

Jeg har valgt å følge den sjamanistiske veien og den går jeg alene og sammen med naturen, og sammen med andre. Jeg ønsker å være med på å legge til rette for at andre som vil gå den veien skal ha et miljø og muligheter der de bor eller i nærheten av der de bor. Delerav veien må man gå alene slik jeg ser det, men deler av den kan man gå sammen med andre. Gjennom å være med i SF har vi mulighet til å lære av hverandre, utvikle og sammen skape et miljøder vi kan være og utvikle oss, individuelt og sammen.

Min livsvei har på mange måter vært en ensom vei. Gjennom min barn- og ungdom kjente jeg ofte at jeg ikke passet inn i blant, jeg har kjent meg annerledes, som om jeg var blitt plassert på feil plass. Som barn hadde jeg usynlige «lekekamerater» og vi lekte ute i naturen. I 20-årene oppdaget jeg det som gjerne kalles det alternative miljøet, da spesielt kinesisk filosofi og tankegang. Tankegangen ga gjenklang i meg og jeg tok utdanning i akupunktur. Jeg kjente jeg hadde «noe» i hendene mine og kunne «se/høre» ting både ivåken og sovende tilstand, men da jeg ble sykepleier la jeg dette bort.

I møtet «Bålfolket» i en lavvo på Alternativmessen i Tromsø, fikk jeg for første gang høre trommer, didjeridoo og deres sang. Jeg hørte LYDEN, og den banket på hjertet. Den sinnsstemningen jeg kom i den gang, var som å komme hjem og jeg var helt satt ut av opplevelsen og begynte å lete etter veien videre. Fant første steg gjennom «Selvutviklingsutdannelsen» i Iliana og det åpnet det seg nye dører, en retning. Etterhvert førte den meg til SFmiljøet her i Tromsø og jeg jeg valgte å bli med her.

Min visjon for SF er overordnet å tilby et miljø for de som ønsker å gå den sjamanistiske veien, videre å bidra med tilrettelegging for seremonier og seremoniutvikling og kurs isjamanisme, utesitting, håndverk (trommer, rasler, drømmefangere o.l.). Når det gjelder hva jeg synes er viktig at SF arbeider med, så er det å tilby miljø der vi som vil gå den sjamanistiske veien gjennom å ha seremonier (fullmåne, giftemål, navn, konfirmasjon, begravelse), arrangere kurs og workshops, ritualer som «utesitting» og «sweatlodge»,mm. SF bør delta på årlige arrangement der det passer (f.eks Isogaisa, alternativmesser), for å spre sitt budskap og gjøre seg kjent til de som søker, men også være tilgjengelig ihverdagen.

Med vennlig hilsen
Gunn-Evy Olafsdatter Håkaby

Liss Inger Wahl
Sekretær

Jeg har nå sittet i styre for SF i 2 år. Jeg startet helt blank og lærer fortsatt på den veien vi nå går
sammen.
Jeg praktiserer ikke sjamanismen i hverdagen i samme grad som andre, men jeg liker tanken rundt
moder jord og det SF strå for – «alt er besjelet»
Jeg håper at jeg i fremtiden får anledning å gå noen kurs som lærer meg enda mer om sjamanismen i
praksis enn det jeg har mulighet å lese meg til.
Til daglig jobber jeg som pedagogisk leder innen barn, unge – og familie i Hammerfest kommune.
Mine arbeidsoppgaver går blant annet ut på å lære barna respekt. Her ser jeg mine muligheter til å
lære de som skal bringe kloden videre de grunnleggende prinsippene som å ta vare på moder jord.
Gleder meg til fortsettelsen…..

Liss Inger Wahl

Asbjørn Aamot
Styremedlem

Nr 2 av 2 IT- ansvarlige,  nr 2 av 2 medlemsansvarlige
Leder moderatorteamet på FB

Hei, Jeg er Asbjørn.
Jeg har vokst opp med det paranormale / overnaturlige,
så det var vanlig å se min mor starte med å lage vafler, og sette på kaffe,
– litt før vi fikk besøk.
( dette var før vi fikk fasttelefon, og mobil fantes ikke…)
Og vaflene og kaffen var klar når det banket på døra…

Tankeoverføring til min far, var og ting hun gjorde…
Vi ungene fikk og beskjed om det var vits i å gå å fiske, eller gå på bingo,
hun merket det på om det klødde i ene eller andre handa…
Og det stemte… «ta med bærepose» – -den var ikke tom når vi kom hjem,
eller «du har godt av en tur» – da kunne vi like gjerne se på tv… 😉

Jeg bør vel nevne at min bestefar på morssiden var same, og min mor kom fra
Båtsfjord i Finnmark.

Selv hadde jeg ikke de store egne opplevelsene som barn, de kom først når jeg var voksen.
Til og begynne med var det sporadisk, men senere har det blitt mer og mer.

Jeg merker at om jeg anstrenger meg for å få til noe, da skjærer det seg,
– det som kommer – kommer av seg selv, helst når jeg er opptatt med andre ting.
Derfor er det også umulig å få bevist noe,
jeg har dog mange eksempler hvor jeg i ettertid kan si «sånn og slik var det»
men det vil ikke aksepteres av mange – pågrunn av mangel på beviselige saker.

Det virker ofte som om det paranormale på en måte «snor seg unna» når det er snakk om å bevise det.

For ca 10 år siden, ble jeg med som bruker på Paranormal.no,
et forum hvor man diskuterer alt mellom himmel og jord,
hvor det til tider kveruleres over uenighet om det overnaturlige finnes eller ikke,
og også hvor folk forteller om egne opplevelser.
3-4 år senere ble jeg administrator på forumet, for å holde orden, og ta meg av regelbrudd.
Senere la jeg til flere moderatorer, da det til tider kunne gå ganske hett for seg i diskusjonene.
Den tidligere eieren av forumet har etterhvert mistet interessen og troen, og
jeg fikk derfor overta forumet totalt for ca 1 år siden.

Ellers er jeg radio/tv reparatør av fag, data»guru» (windows),
radioamatør, og dermed en litt uvanlig kombinasjon-
tekniker og logiker, og samtidig overbevist om det vi ikke kan se…
( er ikke alle som mekker PC som og driver med husrens…)
På grunn av allergi, kan jeg ikke jobbe fast med teknikk, og er derfor
sjåfør på tunge kjøretøy, for tiden på basen i Florø,
Florø som er norges vestligste by, på kysten av Sogn og Fjordane.

Er med og har vært med i forskjellige styre og stell, var Fenrik i HV,
styreleder, kasserer og styremedlem i forskjellige organisasjoner,
og har en datter som spiller i korps ( og jeg er styreleder der og 😉 )

Jeg er for tiden singel, og har vært det noen år,
og vil nok forbli det om det ikke dukker opp ei som
roter til hode og hjerte 😉

mvh Asbjørn

Kyrre Gram Franck
Grunnlegger og visjonsbevarer

Hvem er jeg,
når man blir bedt om å presentere seg gjør man seg automatisk noen tanker om det. Er man summen av de tingene man har gjort? Eller er de et resultat av hvem man er? I hvert fall må man prøve å sette seg selv i noen båser, noe jeg ikke er glad i. Jeg er en hjelper, visjonær, en skaper/igangsetter. Noen ganger er jeg lærer, andre ganger en elev. En som søker, er nysgjerrig og observerer. Ofte befinner jeg meg langt borte i tankene, på en reise og svarer ikke alltid på det du spør om J

Har drevet med sjamanisme i en årrekke og er den som mottok visjonen om Sjamanistisk Forbund. Som barn drev jeg med sjamanisme uten at jeg visste at det hadde ett navn. Mitt møte med den etablerte sjamanismen kom først mange år senere. Som for så mange andre var min vei inn i det, nysjamanismen sterkt influert av Nord-Amerikansk sjamanisme og Harner. Senere har jeg vært så heldig å bli veiledet av tradisjonelle sjamaner fra flere kulturer, også det samiske. Min drøm er at den sjamanistiske kulturen igjen skal bli en levende kultur i Norden og dette gjenspeiler seg i de tingene jeg gjør enten det gjelder musikk, seremonier eller arbeidet som gjøres for SF.

Visjonen om SF er den andre store visjonen jeg har mottatt. I 2006 kom visjonen om verdenstromma, en tromme som reiser fra land til land, fra hånd til hånd for å sette fokus på fred og miljø. Takket være alle de som har bidratt både fra åndeverdenen og fra menneskene i prosjektet har dette blitt et prosjekt som er mye større en jeg noensinne kunne forestilt meg.

Sånn i det « sivile» så samler jeg litt på diverse utdannelser. Nærradio journalist, HMS rådgiver, Diverse kommunikasjon, Fagbrev renovasjon, urteterapeut, lydteknikker, auricoloterapeut, serviceleder osv…. Med andre ord her og der, noe som gjenspeiler personligheten min, evig nysgjerrig. Har også jobbet i mange bransjer og stortrivdes med det.

Kyrre Gram Franck

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis