Norrøn Velsignelse (Will Rubach)

Vær hilset Dag og Dags sønner! Vær hilset Natt og Natt døtre!
Vend mot oss vennlige øyne og Skjenk oss begge seier.
Vær hilset æser,vær hilset åsynjer! Vær hilset herlige jord!
Gi oss klokskap og kløkt med ord. Og legehender mens vi lever.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis