Medisinpung

Medisinpunger blir først og fremst brukt for beskyttelse mot det sette og usette. Den blir båret for å forsterke personens positive egenskaper og å holde det negative unna det fysiske og spirituelle selvet. Du bærer kanskje selv amuletter eller smykker for å beskytte deg.

I gamle dager ble medisinpungene laget av ting som betydde noe for bæreren og fra forskjellige medisiner som salvie, seder og steiner. I tillegg til andre ting som ble ansett som kraftobjekter. Når tingene var samlet ble de plassert i en pung og gjenomgikk en kraftseremoni. I denne seremonien inngikk smudging for å rense de for negativ energi før man selv og medisinpungen gjenomgikk en faste-, pipe eller svettehytteseremoni. Under denne seremonien ba man om at åndene måtte legge kraft og velsignelse inn i pungen.  Før denne seremonien ble pungen forseglet ved å sy den igjen med en senetråd. Når pungen er forseglet må den aldri mer åpnes da vil den miste sin kraft.

En enkel oppskrift på en medisinpung er å klippe ut en ca 10cm sirkel av skinn, hvor man lager hull i ytterkant av sirkelen. Man trer så skinn- eller senetråd igjennom hullene og trekker tett til. Sy så toppen igjen. Før du gjør dette vær nøye på at du smudger deg selv


Bildet er lånt fra:

First People of America and Canada : Turtle Island.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis